Αρχική Ειδήσεις Τα ΕΛΤΑ επιστρέφουν στην κερδοφορία

Τα ΕΛΤΑ επιστρέφουν στην κερδοφορία

0
Διαφήμιση

Το έτος 2014 σηματοδότησε την επιστροφή των ΕΛΤΑ στην κερδοφορία!

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι ο μοναδικός πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος επιχειρεί σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από τη μείωση των ταχυδρομικών όγκων, την εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση, την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, την αυξανόμενη ένταση του ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής της καθολικής υπηρεσίας με συγκεκριμένους όρους και ποιότητα καθώς και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας.

Τα ΕΛΤΑ απαντούν στις πιέσεις, εισάγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα συνολικής αναδιοργάνωσης και συνεχούς βελτίωσης των επιχειρησιακών τους λειτουργιών και καταφέρνουν, παρά τις δυσχέρειες, να παρουσιάσουν κερδοφορία, στην πλέον δύσκολη, ιστορικά για την εταιρεία, χρονική στιγμή.

Η οικονομική πορεία του ομίλου ΕΛΤΑ και της μητρικής Εταιρείας αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2014 που ανακοινώθηκαν ήδη, με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να διαμορφώνονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των €375.159 χιλ. έναντι €387.646 χιλ. το 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3,2%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε €350.864 χιλ. έναντι €364.961 χιλ. το 2013, μειωμένος κατά 3,9%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €44.071 χιλ. έναντι € 33.152 χιλ. το 2013. Τα μικτά κέρδη της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €36.883 χιλ. έναντι €27.526 χιλ. το 2013. Το περιθώριο μικτού κέρδους του ομίλου ανήλθε σε 11,7% το 2014 έναντι 8,5% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 10,5% το 2014 έναντι 7,5% την προηγούμενη χρονιά.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους €19.129 χιλ. έναντι κερδών €7.697 χιλ. το 2013, παρουσιάζοντας βελτίωση σε ποσοστό 148%. Επιπλέον για την μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε €16.847 χιλ. από €7.284 χιλ. το 2013.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους €5.878 χιλ. έναντι ζημιών €6.031 χιλ. το 2013. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε €4.435 χιλ. έναντι ζημιών € 5.399 χιλ. το 2013.

Στρατηγικός στόχος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση της επωνυμίας (brand) ΕΛΤΑ, στον πελάτη. Η υλοποίηση του στόχου αυτού βασίζεται στην ανάπτυξη νέου προϊοντικού χαρτοφυλακίου και στη λειτουργική αναδιοργάνωση, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων σε όλους, σε όλη τη χώρα.

Ο κοινωνικός στόχος των ΕΛΤΑ είναι η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών της χώρας και η προσθήκη αξίας στην Ελληνική κοινωνία από την αποτελεσματική λειτουργία της μακροβιότερης Eταιρείας στην Ελλάδα.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here