Αρχική Ειδήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Σε κρίση η βιώσιμη ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Σε κρίση η βιώσιμη ανάπτυξη

0
Διαφήμιση

Κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Βιωσιμότητας, σε μια περίοδο 6 μηνών (Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015), συμμετείχαν 146 Οργανισμοί και κατεγράφησαν 440 πρωτοβουλίες και δράσεις.

Συγκεκριμένα, από την Επιχειρηματική Κοινότητα συμμετείχαν 120 Επιχειρήσεις/Επιχειρηματικοί Φορείς και κατέγραψαν 299 δράσεις και πρωτοβουλίες, από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν 15 Δήμοι και 2 Περιφέρειες και κατέγραψαν 55 δράσεις και πρωτοβουλίες και, τέλος, από την Κοινωνία Πολιτών/ΜΚΟ συμμετείχαν 43 Οργανισμοί και κατέγραψαν 84 δράσεις και πρωτοβουλίες.

Συγκριτικά με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Οικονομία-Περιβάλλον-Κοινωνία) στη βάση των οποίων κατατέθηκαν οι δράσεις και πρωτοβουλίες των συμμετεχόντων Οργανισμών, φαίνεται ότι:

1. Και οι τρεις κοινωνικές ομάδες που συμμετείχαν (επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ) διατηρούν ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επιδιώκουν την υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξή της. Ωστόσο φαίνεται ότι η διαβάθμιση /προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης από το σύνολο των συμμετεχόντων γίνεται περισσότερο μέσω του Πυλώνα της Κοινωνίας, που υπερτερεί κατά 46%, έναντι του Πυλώνα της Οικονομίας που είναι στο 26% και του Πυλώνα Περιβάλλοντος στο 28%.

2. Από τον προσανατολισμό της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις τρεις κοινωνικές ομάδες φαίνεται ότι η Επιχειρηματική Κοινότητα την προσεγγίζει με μια πιο ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ των θεματικών πυλώνων της, ενώ στους ΟΤΑ και ΜΚΟ η έμφαση δίνεται περισσότερο στον Κοινωνικό Πυλώνα, γεγονός που δύναται να δικαιολογηθεί από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.

Υπάρχει μια κοινή θεματολογία των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται και από τις τρεις κοινωνικές ομάδες (επιχειρήσεις, ΟΤΑ, ΜΚΟ) φανερώνοντας ότι υπάρχει μια κοινή αναγνώριση των θεμάτων στα οποία θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα στον Πυλώνα της Οικονομίας, κοινή συνιστώσα όλων είναι η προώθηση της Καινοτομίας (επιχειρήσεις 29%, ΟΤΑ 27%, ΜΚΟ 36%) και ακολουθεί για τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ η δέσμευσή τους σε θέματα Υπεύθυνης Λειτουργίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και καταπολέμηση της διαφθοράς. (επιχειρήσεις 33%, ΟΤΑ 27%, ΜΚΟ 21%). Είναι σημαντικό ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημασία της καινοτομίας ως ένα μοχλό ανάπτυξης των υπηρεσιών/προϊόντων τους καθώς και ότι όλες οι ομάδες έχουν εντάξει ψηλά στην αντζέντα τους τα θέματα Υπεύθυνης Λειτουργίας αναπτύσσοντας Κώδικες, υποστηρίζοντας τη διαφάνεια κλπ.

Στον Πυλώνα του Περιβάλλοντος, κοινή συνιστώσα μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΟΤΑ παραμένει η ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής (επιχειρήσεις 19%, ΟΤΑ 22%) καθώς και της Διαχείρισης Αποβλήτων (επιχειρήσεις 17%, ΟΤΑ 22%). Μεγάλες θεματικές που τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ΟΤΑ τις έχουν εντάξει στις προτεραιότητές τους .

Στον Πυλώνα της Κοινωνίας, κοινή συνιστώσα μεταξύ και των τριών ομάδων παραμένει η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (επιχειρήσεις 43%, ΟΤΑ 61%, ΜΚΟ 46%) που εξηγείται από την αναγνώριση των αποτελεσμάτων της κοινωνικοοικονομικής κρίσης από τους τρεις κοινωνικούς εταίρους και της συστηματικής τους προσπάθειας να υποστηρίξουν ομάδες πληθυσμού που έχουν πληγεί .

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here