Αρχική Ειδήσεις Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η πλειοψηφία των επενδυτών άρχισε να υπολογίζει το περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η πλειοψηφία των επενδυτών άρχισε να υπολογίζει το περιβάλλον

0
Διαφήμιση

Επτά στους δέκα θεσμικούς επενδυτές απορρίπτουν τη συμμετοχή στη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή μια επενδυτική πρόταση, λόγω κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από πρόσφατη έρευνα, που διενήργησε η PwC σε παγκόσμια κλίμακα, με θέμα τη στάση των επενδυτών έναντι επενδύσεων στον κλάδο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, που έχει τίτλο Bridging the Gap και η οποία μελετά τους διαχειριστές των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (Limited Partners) και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance – ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 97% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η σημασία των υπεύθυνων επενδύσεων θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με την υποχρέωση πίστης (fiduciary duty), τον κίνδυνο φήμης (reputational risk) και τις εταιρικές αξίες να αναδεικνύονται ως τα τρία σημαντικότερα κριτήρια επιλογής τους.

Παρ’ όλο που οι ερωτηθέντες επενδυτές στην πλειοψηφία τους συμφώνησαν ότι το τρίπτυχο περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης δημιουργεί αξία, τόσο για την κοινωνία όσο και για τους μετόχους, ταυτόχρονα εξέφρασαν τη δυσκολία να ποσοτικοποιήσουν την αξία της ενίσχυσης της φήμης ή τη μείωση κινδύνου που επιτυγχάνεται από αυτά ώστε να τις συμπεριλάβουν στα επενδυτικά κριτήρια.

Όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα της μελέτης, ποσοστό 88% πιστεύουν ότι οι υπεύθυνες επενδύσεις δημιουργούν αξία. Επίσης, ποσοστό 83% των επενδυτών πιστεύουν ότι η καλύτερη διαχείριση του τρίπτυχου ESG (Environmental, Social and Governance) αποτελεί μέρος των καθηκόντων τους. Ποσοστό 97% των επενδυτών πρώτα αξιολογούν τη στάση των διαχειριστών κεφαλαίων (General Partners) απέναντι στις υπεύθυνες επενδύσεις σε σχέση με το ESG, κι έπειτα προχωρούν στην τοποθέτηση κεφαλαίων.

Ποσοστό 71% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πλέον η κατανομή των κεφαλαίων του συναρτάται με την επίτευξη των απαιτήσεων ESG ενώ ποσοστό 83% διαθέτουν πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων τις οποίες εφαρμόζει στις επενδύσεις τους. Σύμφωνα με την PwC, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσον αφορά την υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου ESG Disclosure Framework. Ποσοστό 31% δηλώνουν ότι το εφαρμόζουν σε τακτική βάση, το 14% περιστασιακά και το 47% δεν το εφαρμόζουν καθόλου.

Οι επενδυτές δεν γνωρίζουν τι πληροφορίες πρέπει να αναζητήσουν και προβληματίζονται για τον αντίκτυπο των απαιτητικών εκθέσεων στο κόστος – με ορισμένους από αυτούς να παραδέχονται ότι θα δυσκολεύονταν να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους πληροφοριών που χρειάζονται ακόμη και αν γνώριζαν τι πρέπει να αναζητήσουν και το έβρισκαν.

Παρά τις ανησυχίες που επικρατούν γύρω από τις επενδύσεις τον τελευταίο χρόνο, οι επενδυτές αποκάλυψαν ότι οι επίσημες εκθέσεις ESG είναι λίγες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται μάλλον σε ποιοτικά παρά σε ποσοτικά στοιχεία. Οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την ανησυχία τους σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε εκθέσεις ESG.

Οι δυσκολίες και το υψηλό κόστος εξόδου από ένα επενδυτικό σχήμα, αφού τα κεφάλαια δεσμεύθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα η απόσυρση κεφαλαίων να είναι σπάνια (18%) σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσμενείς ESG συνθήκες. Στην έρευνα αντικατοπτρίζονται η πρόσφατη έντονη αντιπαράθεση και οι ενέργειες που στοχοποίησαν θεσμικούς επενδυτές και ειδικότερα συνταξιοδοτικά ταμεία του δημοσίου και εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύματα.

Οι φορείς που έχουν οργανώσει αυτή την καμπάνια απαιτούν την μείωση των επενδύσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα και άλλες σχετικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here