Αρχική Ειδήσεις Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

0
Διαφήμιση

Φρένο στις διακοπές νερού βάζει η ΕΥΔΑΠ για τις οικογένειες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία.   Αυτό αποφάσισε ομόφωνα  το Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσφατα(11/02/2015) στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που διέπει τις επιχειρηματικές δράσεις της Εταιρείας και συνοψίζετε στο τρίπτυχο: Κοινωνία, Άνθρωπος και Φυσικό Περιβάλλον Η ΕΥΔΑΠ, επιδεικνύοντας έμπρακτα την αυξημένη κοινωνική της ευαισθησία και την υποστήριξή της στα πραγματικά προβλήματα των καταναλωτών της, ανανέωσε και επέκτεινε για μία ακόμα χρονιά τα μέτρα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Τα μέτρα αυτά είναι  :

1. Προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων των υδροληπτών ανεξαρτήτως ποσού το οποίο οφείλεται, επί ένα (1) έτος.

2. Άρση κάθε διακοπής υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την Εταιρεία, επί ένα (1) έτος. 

3. Εξαίρεση από το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή ακόμα και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την Εταιρεία, επί ένα (1) έτος. 

4. Εφαρμογή της διακοπής υδροδότησης μόνον όταν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλώσεις υδροληψίας, πάγιο, υποχρεωτική κατανάλωση, αντικατάσταση υδρομέτρου, κατ’ αποκοπήν εργασίες, κ.λπ., αθροιστικά ή μεμονωμένα, υπερβαίνουν τα 500,00 €, επί ένα (1) έτος.

5. Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λαμβάνει η Εταιρεία, με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000,00 €, για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 18093/19.06.2013 Απόφαση Πολιτικής Εξόφλησης των Οφειλών σε Δόσεις του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, επί ένα (1) έτος. Υπό τους ιδίους όρους και σε ειδικές περιπτώσεις πελατών σε οικονομική αδυναμία, με βάση αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια η εταιρεία θα εξετάζει οφειλές από 3.000,00 € έως 6.000,00 €. 

Όπως τονίζεται από την εταιρεία, η ΕΥΔΑΠ  θα συνεχίσει να επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ανταποκρινόμενη άμεσα στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των καταναλωτών της.

Διαφήμιση