Αρχική Ειδήσεις Τι προβλέπει το Σχέδιο Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας

Τι προβλέπει το Σχέδιο Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας

0
Διαφήμιση

Θεσμοθετείται πλέον το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης για το κέντρο της Αθήνας καθώς υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

«Μέσω του ΣΟΑΠ, αντιμετωπίζουμε ολιστικά τα προβλήματα και προωθούμε σειρά δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Η πόλη αποκτά πλέον την οικονομική αναζωογόνηση και αίγλη που δικαιούται και οι πολίτες της την ποιότητα ζωής που τους αξίζει» σημειώνει με γραπτή δήλωσή του, ο υπουργός ΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, το Σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την ανατροπή της υποβάθμισης και την ανάδειξη του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και δεσμεύει τις υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το Σχέδιο προσεγγίζει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και προβλέπει, πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Υλοποιείται για πρώτη φορά και οι παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και θα έχουν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2021.

Μάλιστα, οι παρεμβάσεις αναμένεται να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση όχι μόνο στην πόλη της Αθήνας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Οι άξονες του ΣΟΑΠ είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Δίδεται έμφαση στην ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της πόλης με παράλληλη αξιοποίηση των σημαντικών αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της

2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου

Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων του κέντρου, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία, οι υπηρεσίες.

3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας

Επανασχεδιασμός των λειτουργιών του κέντρου της πόλης με έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της με νέα εργαλεία, όπως τα clusters πολιτισμού, οι θερμοκοιτίδες, οι πολιτιστικοί πολύωροι.

4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων

Η αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναθέρμανση της οικονομίας και στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού κινητοποιώντας την επανακατοίκηση του κέντρου και την επαγγελματική στέγαση. Έμφαση δίδεται σε μέτρα φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων.

5. Ασφαλής διαβίωση

Η ριζική αντιμετώπιση των δυσάρεστων συνθηκών  στον τομέα της ασφαλούς διαβίωσης και της ασφαλούς επιχειρηματικής λειτουργίας στο κέντρο της Αθήνας από την αυξανόμενη εγκληματικότητα των τελευταίων ετών αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα που συνδέεται με την αντιμετώπιση των αιτιών που αφορούν σε ευρύτερες του ΣΟΑΠ τομεακές πολιτικές . Πάραυτα, στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα είναι απαραίτητη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής, αποτρεπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης.

6. Θέματα μεταναστών

Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όξυνσης της εγκληματικότητας, που έχουν προκύψει λόγω της  συσσώρευσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας.

7. Κοινωνικές υπηρεσίες

Δίδεται έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, περίθαλψης και στέγασης απόρων, καθώς και στην βελτίωση  των προσφερόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους για το σύνολο των κατοίκων.

8. Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση του φαινομένου απομάκρυνσης/εγκατάλειψης

Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την επανάκαμψη και στήριξη των κατοίκων στο κέντρο της πόλης με σκοπό την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την αναζωογόνησή της .

9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα

Δίδεται έμφαση στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων του δημοσίου χώρου της πόλης που συνδέονται με τη σύγχρονη, ιδίως μεταπολεμική, ιστορία της Αθήνας, σε άμεση και ουσιαστική συνέργεια με την προώθηση του τουρισμού ως σημαντικού οικονομικού εργαλείου για την πόλη.

10. Ελεύθεροι χώροι

Δίδεται έμφαση στην απόκτηση νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στην συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού  εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης.

11. Ταυτότητα και branding

Δίδεται έμφαση στην ανάδειξη συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές της πόλης ώστε να διαμορφωθεί μία κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα κάθε περιοχής.

12. Καθημερινή διαχείριση

Δίδεται έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, γκράφιτι, στάθμευσης.

13. Κτηριακό απόθεμα

Δίδεται έμφαση σε υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις, που είναι πολύπλοκες και περιλαμβάνουν τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ρυθμίσεις.

14. Πολεοδομικές δράσεις

Οι αντίστοιχες ενέργειες αφορούν παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα και κατανέμονται σε περισσότερους άξονες.

15. Βιώσιμη κινητικότητα

Δίδεται έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα ως συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικά βιώσιμης και συνεκτικής πόλης και σχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα, Μαζικά Μέσα Μεταφορών και με τη μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση στην πόλη, δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο.

16. Περιβάλλον

Δίδεται έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης.

17. Σχεδιασμός

Απαιτείται αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων, όπως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αθήνας και ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, στο πλαίσιο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

18. Ψηφιακή πόλη

Δίδεται έμφαση στην εντεινόμενη ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσίας του Δήμου με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του, την επαφή με τους πολίτες και τους επισκέπτες, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στην πόλη, προβολή της  και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δομών της.

19: Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης

Ο άξονας έχει ως αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ΣΟΑΠ, αφενός σε επίπεδο ενεργειών (εξειδίκευση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, σχεδιασμός εφαρμογής) και αφετέρου σε επίπεδο συνολικού προγράμματος (συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, δημοσιότητα, αποτίμηση κλπ.).

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here