Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Σημαντική μείωση επενδυτικής δραστηριότητας στις ΑΠΕ

Σημαντική μείωση επενδυτικής δραστηριότητας στις ΑΠΕ

0

Αύξηση κατά 33% παρουσίασε στο τέλος του 2013 η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας φτάνοντας τα 4.710 MW. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ που εξετάζει τον εγχώριο κλάδο των ΑΠΕ, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκαν επιπλέον 1.167 MW, μέγεθος που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιστορικά ετήσια επιπλέον ισχύ.

Το τελευταίο έτος στην Ελλάδα λειτουργούσαν φωτοβολταϊκά (φ/β) συστήματα ισχύος 2.579 MW, καταλαμβάνοντας το 54,8% του συνόλου. Ο εν λόγω τομέας εμφάνισε την υψηλότερη ετήσια άνοδο με 68%. Ακολούθως, λειτουργούσαν αιολικά πάρκα 1.749 MW, ΜΥΗΣ 220 MW και εγκαταστάσεις βιομάζας 46,3 MW.

Σύμφωνα με την Infobank Hellastat η επενδυτική δραστηριότητα εφέτος έχει περιοριστεί σημαντικά, λόγω της προβληματικής δανειοδότησης και της πρόωρης υπέρβασης του στόχου για τα φ/β. Στο τέλος του πρώτου οκταμήνου η ισχύς των σταθμών ΑΠΕ που βρίσκονταν σε λειτουργία διαμορφώθηκε σε 4.758 MW, εμφανίζοντας άνοδο μόνο κατά 48 MW από τα τέλη του 2013.

Η χώρα, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, έχει ήδη καλύψει το στόχο για το 2014 και το 2020 αναφορικά με την εγκατεστημένη ισχύ των φ/β. Ωστόσο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς στηρίχθηκε στις υψηλές εγγυημένες τιμές πώλησης, με συνέπεια την εμφάνιση στρεβλώσεων στην αγορά: υπεραποδόσεις των φ/β, αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση υπερβολική διόγκωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ (551,62 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2013). Το έλλειμμα αυτό δεν επιτρέπει την έγκαιρη τακτοποίηση των οφειλών του φορέα έναντι των παραγωγών, με τις πληρωμές να καθυστερούν ακόμα και οκτώ μήνες. Έτσι, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν, σύμφωνα με την Infobank Hellastat, σε σειρά μέτρων, όπως τη μεσοσταθμική μείωση των εγγυημένων τιμών (φ/β: -29,5%, αιολικά πάρκα: -6,4%, ΜΥΗΣ: -5,4%) και την υποχρεωτική παροχή έκπτωσης από τους παραγωγούς στο 35% των εσόδων του 2013.

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 270 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση, ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 αυξήθηκε κατά 6,4%, στα 424,13 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) μειώθηκαν κατά 5%, στα 202,60 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) υπέστησαν κάμψη 39%, στα 40,74 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε κατά 9,3 μονάδες σε 57,2%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σημείωσε πτώση σε 4,1%, από 15,8% το 2012.

Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκε ελαφρώς σε 1,1 προς 1. Η περίοδος είσπραξης απαιτήσεων διευρύνθηκε περαιτέρω ξεπερνώντας τις 300 ημέρες.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here