Αρχική Ειδήσεις Μετατροπή καυστήρων σε φυσικού αερίου – Πως θα πάρετε την επιδότηση

Μετατροπή καυστήρων σε φυσικού αερίου – Πως θα πάρετε την επιδότηση

0
Διαφήμιση

Στο στάδιο υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα επιδότησης για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15 εκατ. ευρώ, απευθύνεται στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας όπου υπάρχουν αστικά δίκτυα φυσικού αερίου και το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται (ανάλογα με την ισχύ του καυστήρα) από 1.000 ευρώ (για μονοκατοικίες) έως 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), ποσά που αντιστοιχούν έως και στο 60 % του κόστους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2015 ή νωρίτερα αν εξαντληθούν στο μεταξύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, στην Αττική οι αιτήσεις σύνδεσης έχουν αυξηθεί κατά 200%, στη Θεσσαλονίκη κατά 300% και στη Θεσσαλία κατά 450%.

Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός επαρκεί για την ένταξη περίπου 50.000 νοικοκυριών (30.000 νοικοκυριά στην Αττική, 7.000 στη Θεσσαλονίκη και 9.000 στη Θεσσαλία). Σε δηλώσεις του, ο κ. Μανιάτης επισημαίνει ότι η παρέμβαση στοχεύει σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης και μείωση του φαινομένου της αιθαλομίχλης με τη χρήση καθαρότερης πηγής ενέργειας.

«Το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε πριν από ενάμιση μήνα, υλοποιείται ταχύτατα με εξασφαλισμένα και δεσμευμένα κονδύλια του ΕΣΠΑ και έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Απόδειξη, οι χιλιάδες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, στις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας» τονίζει ακόμη ο υπουργός.

Αναφερόμενος εξάλλου στο νομοσχέδιο για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, ο κ. Μανιάτης αναφέρει ότι θα περιλαμβάνει ρύθμιση για την διευκόλυνση της αντικατάστασης των συστημάτων πετρελαίου θέρμανσης από συστήματα φυσικού αερίου, η οποία σε συνδυασμό με τη δράση επιχορήγησης, μπορεί να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα των κλειστών θερμάνσεων στις πολυκατοικίες.

«Επιπλέον, ρυθμίζεται (λειτουργικά και οικονομικά) η δυνατότητα και η διαδικασία αποχώρησης ενός ή περισσότερων συνιδιοκτητών κατά τρόπο που δεν καθιστά απαγορευτική την παρούσα ή μελλοντική λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, εξομαλύνοντας τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία πολλών πολυκατοικιών και στις σχέσεις των συνιδιοκτητών κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της πρωτόγνωρης κρίσης» καταλήγει ο υπουργός.

Κατά τις πληροφορίες, η αυτονόμηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρμανση θα προϋποθέτει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών και θα επιτρέπεται μόνο αν η συνέλευση δεν εγκρίνει τη μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης σε φυσικού αερίου.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, που προκύπτουν από το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνουν τα εξής:

∆ικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

– Έχουν σε ιδιοκτησία τους που χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως επαγγελματικός χώρος, σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

– Έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου).

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

– Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 ευρώ ανά τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.

– Βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και δύναται να συνδεθεί και τροφοδοτηθεί από την αρμόδια Εταιρία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της περιοχής.

– Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Για να χαρακτηριστεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερμαινόμενων από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. ∆εν χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούμενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη δράση).

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί για οποιαδήποτε από τις τρεις περιφέρειες, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι της καλυφθούν πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηματοδότησης, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2015.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών/εξαρτημάτων/αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη.

∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού και τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ), καθώς και σε κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου.

Ο ωφελούμενος, για την κατασκευή της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους μόνο τη δική του συμμετοχή.

Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί στον/στους ανάδοχο/ους μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Διαφήμιση