Αρχική Ειδήσεις ΙΕΝΕ: Εν δυνάμει κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα

ΙΕΝΕ: Εν δυνάμει κόμβος φυσικού αερίου η Ελλάδα

0
Διαφήμιση

Η δημιουργία ενός περιφερειακού εμπορικού κόμβου φυσικού αερίου που θα εδρεύει στην Ελλάδα είναι απόλυτα εφικτή μετά το 2018-2019 υπό ορισμένες προϋποθέσεις με την πιο βασική να είναι η ύπαρξη ικανών ποσοτήτων αερίου.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που ανακοινώθηκε ενόψει του 19ου συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.

Ακόμα, μία βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του προτεινόμενου περιφερειακού εμπορικού κόμβου αερίου είναι η ίδρυση Ενεργειακού Χρηματιστηρίου στο οποίο θα διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά συγχρόνως θα προσφέρει τον απαραίτητο μηχανισμό και διαφανείς όρους λειτουργίας για την διενέργεια και άλλων συναλλαγών με υποκείμενο ποσότητες φυσικού αερίου.

Η δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας αποτελεί στόχο και του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που έχει κινήσει τις σχετικές διαδικασίες.

«Με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος όγκος αερίου που θα διέρχεται τότε μέσω Βορείου Ελλάδος και θα αφορά συμβολαιοποιημένες ποσότητες, μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, η εμπορική δραστηριότητα του κόμβου θα αφορά οριακές ποσότητες», τονίζεται στη μελέτη.

Ωστόσο η διασύνδεση της ελληνικής με γειτονικές αγορές μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση των τιμών δεδομένου ότι – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που ανέφεραν σήμερα οι εκπρόσωποι του ΙΕΝΕ – οι τιμές στη χώρα μας είναι 30% υψηλότερες από τις τιμές στην Ιταλία.

Διαφήμιση