Αρχική Ειδήσεις Τρεις τροπολογίες για τη «μικρή ΔΕΗ» – Το βράδυ η ψηφοφορία

Τρεις τροπολογίες για τη «μικρή ΔΕΗ» – Το βράδυ η ψηφοφορία

0
Διαφήμιση

Εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα καθώς και το ζήτημα του τιμήματος καθορίζουν μεταξύ άλλων οι τροπολογίες που κατατέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, για τη δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, της επονομαζόμενης και “μικρή ΔΕΗ”.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, η νέα εταιρία δεν θα μπορεί να απολύσει για πέντε χρόνια τους εργαζόμενους που θα προέρχονται από τη ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικότερα:

-Ορίζεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ ευθύνεται και μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης αλληλεγγύης και εις ολόκληρον με τη νέα εταιρία για τις υποχρεώσεις που αφορούν σύμβαση ή σχέση εργασίας, εφόσον αυτές ανάγονται σε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, μετά την οποία, η νέα εταιρία εξακολουθεί να δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων από τους όρους εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών.

-Από την ολοκλήρωση επίσης της απόσχισης, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν στην ασφάλιση των εργαζομένων.

-Από την απόσχιση δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, όπως ισχύουν, για την ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των ασφαλισμένων της ΔΕΗ ΑΕ, εξακολουθούν δε να ισχύουν υπέρ των εργαζομένων αυτής, των οποίων η σύμβαση ή σχέση εργασίας, περιέχεται στον κλάδο που μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία.

-Η νέα εταιρία δεν μπορεί να προβεί σε απολύσεις εργατικού δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ εξ αιτίας της απόσχισης, για χρονικό περιθώριο πέντε ετών από την ολοκλήρωση αυτής.

-Η μεταφορά των εργαζομένων του κλάδου γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (π.δ. 178/2012), ως προς την απόσχιση του κλάδου και τη μεταφορά του εργαζόμενου.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα υποκατάστασης στις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ από την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η νέα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΗ σχετικά με:

-Την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθμών Παραγωγής που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία.

-Τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ), όσον αφορά σε οικολογικές παροχές της ΔΕΗ ΑΕ, στην προστασία και διαχείριση των υδάτων κλπ.

-Τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ΑΕ έναντι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών, στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν μονάδες ηλεκτρικής παραγωγής ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως νομικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΔΕΗ ΑΕ έναντι των κατοίκων αυτών, ιδίως με αφορμή την απαλλοτρίωση εκτάσεων γης και τη μετεγκατάσταση οικισμών.

Ορίζεται ρητά ότι το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση από την ΔΕΗ ΑΕ των μετοχών εκδόσεως της εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, θα είναι τουλάχιστον ίσο με τη λογιστική αξία των εισφερομένων στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στον πρώτο ισολογισμό της εταιρείας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΞεκινά το πρώτο έργο ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα στη Πελοπόννησο
Επόμενο άρθροΝέα ευρήματα στο Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας