Αρχική Ειδήσεις Χρηματοδότηση 11, 8 εκ. ευρώ για τη διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

Χρηματοδότηση 11, 8 εκ. ευρώ για τη διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

0
Διαφήμιση

Τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού, συνολικού ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, για ζητήματα ολοκληρωμένης Διαχείρισης Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014, και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Νοέμβριο του 2011 η Ελλάδα υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τις Δότριες Χώρες για προγράμματα σε συνολικά πέντε (5) Προγραμματικές Ενότητες. Στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση» συμφωνήθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων».

Την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό έχει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) και Διαχειριστής Προγράμματος ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στη διαχείριση, προστασία και βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά), σε έργα παροχής πόσιμου νερού σε νησιά, σε έργα που αφορούν στην εξοικονόμηση και τη βελτίωση του πόσιμου νερού, σε έργα βελτίωσης της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων, σε έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης τοπικής εμβέλειας, σε δράσεις προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και σε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα, σε συναφή προς το Πρόγραμμα γνωστικά πεδία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων χωρών.

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε τρία αποτελέσματα:

1ο Αποτέλεσμα: Ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων.

2ο Αποτέλεσμα: Βελτίωση της παρακολούθησης των θαλάσσιων υδάτων.

3ο Αποτέλεσμα: Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

Στο πλαίσιο αυτού του Αποτελέσματος προγραμματίζονται οι παρακάτω δράσεις, με τη μορφή Μικρών Σχεδίων Επιχορήγησης (ΜΣΕ):

1.         Επιχορήγηση μαθητών και εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή στα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στον τομέα των υδατικών πόρων.

2.         Επιχορηγήσεις / υποτροφίες θα δοθούν σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έλληνες ή έχοντες νόμιμη διαμονή πέντε ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τμήμα των μεταπτυχιακών τους σπουδών, επιπέδου διδακτορικού, καθώς και σε ερευνητές, προκειμένου να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των Δότριων Χωρών.

Οι πράξεις στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος δύναται να υλοποιηθούν σε συνεργασία των φορέων υλοποίησης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εταίρους.

Με στόχο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, το Πρόγραμμα ενθαρρύνει την υλοποίηση πράξεων σε συνεργασία με εταίρους από τις Δότριες Χώρες. Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα διαθέτει το ποσό των 200.000 €. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων αφορούν στη διερεύνηση για την εύρεση εταίρων από τις Δότριες Χώρες, καθώς και την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών, τη δικτύωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών κ.α.

Για τη διευκόλυνση των πιθανών φορέων υλοποίησης στην εύρεση εταίρων από τις Δότριες Χώρες, το ΥΠΕΚΑ θα οργανώσει συνάντηση γνωριμίας, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2014. Για τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα δημοσιευτεί μετά την υπογραφής του Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος, που αναμένεται να γίνει άμεσα.

Τελική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι η 30/04/2016 για τα έργα, τις μελέτες και το προκαθορισμένο έργο και η 30/9/2016 για τα ΜΣΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν σχετική πληροφόρηση από τους παρακάτω ιστότοπους:

 

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here