Αρχική Ειδήσεις Σε δημόσια διαβούλευση η διαχείριση των ηλεκτρικών απόβλητων

Σε δημόσια διαβούλευση η διαχείριση των ηλεκτρικών απόβλητων

0

Να θεσπιστούν μέτρα και διαδικασίες για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επιδιώκει το ΥΠΕΚΑ με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρώτη προτεραιότητα καθίσταται πλέον η πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΕ, επιπροσθέτως με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, σκοπός της ΚΥΑ είναι να συμβάλει στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση, και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάκτηση πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών.

Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, ιδίως όσων μετέχουν άμεσα στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ.

Στόχος είναι επίσης η εξειδίκευση της εφαρμογής της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ώστε να επιτυγχάνεται με πιο αποδοτικό τρόπο η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Επιπλέον, στόχο αποτελεί η υπέρβαση των μέχρι σήμερα δυσλειτουργιών σε διοικητικό και οργανωτικό επίπεδο, η απλούστευση διαδικασιών και η θέσπιση πιο ευέλικτων θεσμικών εργαλείων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι συλλογής και ανάκτησης που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

Τέλος, αποσαφηνίζεται η λειτουργία των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, η διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων, αλλά και η πρόβλεψη αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων στους παραβάτες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 4 Απριλίου

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here