Αρχική Ειδήσεις Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και τα οργανωμένα ταξίδια οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Ο Θαλάσσιος Τουρισμός και τα οργανωμένα ταξίδια οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

0
Διαφήμιση

Τις στρατηγικές κατευθύνσεις στον τομέα του Τουρισμού προσδιόρισε η Ελληνική Προεδρία, η οποία θέτει ως προτεραιότητα τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, αλλά και το σύστημα παραχώρησης βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών. Σήμερα, ο τουριστικός τομέας στο εσωτερικό της Ε.Ε κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4%. Το 55% των διεθνών αφίξεων πραγματοποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο τουρισμός αποτελεί το 10% περίπου το ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολώντας περίπου 20 εκατ. ανθρώπων, με τα ποσοστά αυτά να αυξάνονται σημαντικά για τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, συνεισφέροντας σημαντικά στην κοινωνική συνοχή της ηπείρου.

Η ελληνική προεδρία στο τομέα του Τουρισμού θα ασχοληθεί με την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού. Η κατηγορία αυτή έχει σημαντική επίδραση στις εθνικές οικονομίες πολλών κρατών μελών. Τον περασμένο χρόνο, περισσότεροι από 6 εκατ. Ευρωπαίοι προτίμησαν την κρουαζιέρα, και ο πλέον δημοφιλής προορισμός κρουαζιέρας αναδείχτηκε η Μεσόγειος με 3,5 εκατ. τουρίστες.

Η συνεισφορά της βιομηχανίας του θαλάσσιου τουρισμού στην οικονομική μεγέθυνση και την πραγματική οικονομία της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντική, αποφέροντας ετησίως 38€ δις και 327.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Παραδοσιακά η Ελλάδα, με τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον θαλάσσιο και τον παράκτιο τουρισμό. Το Υπουργείο Τουρισμού παρακολουθεί στενά την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κατάρτιση μιας στρατηγικής της ΕΕ για τις «Προκλήσεις και τις Ευκαιρίες του Θαλάσσιου και του Παράκτιου Τουρισμού στην ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτό, στις 14 Μαρτίου 2014 θα διοργανώσει Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Θαλάσσιο και τον Παράκτιο Τουρισμό, όπου θα παρουσιαστεί η σχετική Ανακοίνωση της Επιτροπής και θα συζητηθούν οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Σκοπός αυτής της διάσκεψης είναι η προώθηση του αειφόρου θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στην ΕΕ, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου.

Επίσης, θα αποδώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διευκόλυνση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα καταστεί ιδιαίτερα επωφελής για την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία με αυξημένες τουριστικές ροές ήδη πριν την έναρξη της επόμενης εαρινής περιόδου. Παράλληλα, θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις επί της αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Οργανωμένα Ταξίδια, με σκοπό την αναθεώρηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των οργανωμένων ταξιδιών προκειμένου να περιλαμβάνει και την αγορά τους μέσω του διαδικτύου.

Στις προτεραιότητες επίσης εντάσσεται η ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού με σκοπό τη διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ως ηγετικού προορισμού στο διεθνές στερέωμα. Αλλά και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της τουριστικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη μέρα της διάσκεψης της Ελληνικής Προεδρίας στον τουρισμό είναι αφιερωμένη στη συνεισφορά των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων προβολής και προώθησης στην προαγωγή του τουρισμού. Οτίτλοςτουενλόγωσυνεδρίουείναι “Intense on-line Marketing and New Tools: Challenges and Perspectives”.

Για το Υπουργείο Τουρισμού είναι καθοριστικός ο ρόλος του διαδικτύου στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η διαδικτυακή πύλη του ΕΟΤ «VisitGreece.gr», έχει σήμερα 7,3 εκατ. Επισκέπτες. Στοιχείο που οδηγεί στην ενίσχυσή της μέσω ΕΣΠΑ για να αναβαθμιστεί τεχνολογικά, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογών της και να προσελκύσει τελικά ακόμα περισσότερους επισκέπτες.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here