Αρχική Ειδήσεις Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα πιάνουν στο Κατάκολο- εγκρίθηκαν έργα ενίσχυσης του λιμανιού

Τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια θα πιάνουν στο Κατάκολο- εγκρίθηκαν έργα ενίσχυσης του λιμανιού

0
Διαφήμιση

Ανοίγει ο δρόμος προκειμένου τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια να προσεγγίζουν τον λιμένα Κατάκολου στην Ηλεία, καθώς μετά και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕΚΑ, αναμένεται να προχωρήσουν τα έργα επέκτασης.

 

 

Σκοπός είναι η αύξηση της δυναμικότητας του λιμένα με προσθήκη δύο νέων θέσεων παραβολής μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς και την βελτίωση των κυματικών συνθηκών εντός της λιμενολεκάνης για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών, σε συνδυασμό και με την βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών στην χερσαία ζώνη του λιμένα με κατάλληλη επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

 

Ο λιμένας Κατακόλου έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους λιμένες εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων, με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, όπως διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας (2010-2012), ξεπερνώντας και το αισιόδοξο σενάριο προβλέψεων του μεταφορικού του έργου, όπως είχε αναλυθεί στο εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα του έτους 2009.

 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το έργο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τόσο κατά την κατασκευή όσο κατά την λειτουργία του να διασφαλίζεται ηπροστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντοςτης περιοχής.

 

Επίσης επιβλήθηκαν με την υπογραφείσα ΑΕΠΟ κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι για τηνπροστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςτης περιοχής, το οποίο ανήκει σε προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, καθώς και του χερσαίου χώρου που επηρεάζεται από το έργο.

 

Σύμφωνα με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το σύνολο των έργων του λιμένα, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, για τμήμα του έργου, ύψους 14.000.000 ευρώπερίπου.

Διαφήμιση