Αρχική Ειδήσεις Ενέργεια: πάνω από 5 δις ευρώ για έργα υποδομής από την Ε.Ε.-...

Ενέργεια: πάνω από 5 δις ευρώ για έργα υποδομής από την Ε.Ε.- ανάμεσά τους 12 ελληνικού ενδιαφέροντος

0
Διαφήμιση

Την λίστα των 250 έργων υποδομής, στον τομέα της ενέργειας που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5,85 δις ευρώ, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνονται και 12 ελληνικού ενδιαφέροντος.

 

Πρόκειται για «έργα κοινού ενδιαφέροντος» για τα οποία θα προβλέπονται ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου έχουν δεσμευθεί 5,85 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές την περίοδο 2014-20. Έτσι θα επιτευχθεί η ταχύτερη υλοποίηση των έργων και η προσέλκυση επενδυτών.

Όταν περατωθούν, τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές τους αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θα μπορέσουν να βγουν από την ενεργειακή τους απομόνωση. Τα έργα θα οδηγήσουν επίσης σε μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, κατά συνέπεια, σε μείωση των εκπομπών CO2.

Σύμφωνα με τη λίστα της Επιτροπής, για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί:

 

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην Ηλεκτρική Ενέργεια

 – NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη).

 i) Διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro Asia Interconnector. 

 ii) Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέας Σάντα (Eλλάδα).

 iii)Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro- pumped storage) στην Αμφιλοχία.

 

Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στο Αέριo

– NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη)

 i) IGB: Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG).

 ii)Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – INGS LNG Greece.

 iii)Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Aegean LNG import terminal.

 Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω δύο έργα υπεράκτιων τερματικών σταθμών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ιι και ιιι)  ένα μόνο εξ αυτών προβλέπεται ότι  θα υλοποιηθεί τελικώς.

 iv) Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα μεταξύ Σιδηροκάστρου (EL) και Kula (BG). 

 v) Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα.  

 Σημειώνεται ότι η ομάδα (cluster) που ανήκει το συγκεκριμένο έργο,  περιλαμβάνεται άλλα τρία ισοδύναμα έργα, κατανεμημένα σε Βουλγαρία (2 έργα) και Ρουμανία (1 έργο), με πρόβλεψη υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών.

Southern Gas Corridor (SGC, ΝότιοςΔιάδρομος).

 i)             Αγωγός ΤΑΡ.

 ii)            Αγωγός ITGI.

 iii)           Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελληνική Ενδοχώρα μέσω Κρήτης. Ο αγωγός αυτός αποτελεί συμφωνημένη με την Κυπριακή πλευρά και την Επιτροπή ενοποίηση δύο αρχικών παράλληλων οδεύσεων (East–Med ΔΕΠΑ /Trans- Med Κύπρος).

 iv)           Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους του Έβρου.

 

 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 140 έργα στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 100 έργα στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και διάφορα έργα στους τομείς του πετρελαίου και των «έξυπνων» δικτύων.

Τα έργα αυτά θα τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης όπως:

– Ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού και αδειοδότησης (υποχρεωτική μέγιστη προθεσμία 3,5 ετών).

– Μία μόνον αρμόδια εθνική Αρχή θα λειτουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τις διαδικασίες αδειοδότησης.

– Μικρότερο διοικητικό κόστος για τους διαχειριστές των έργων και τις αρχές χάρη στις εξορθολογισμένες διαδικασίες εκτίμησης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, με παράλληλη όμως τήρηση των απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

– Μεγαλύτερη διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού.

– Αυξημένη προβολή και ελκυστικότητα των έργων για τους επενδυτές, χάρη στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε το κόστος να κατανέμεται στις χώρες που θα αντλούν τα μεγαλύτερα οφέλη από το ολοκληρωμένο έργο.

– Δυνατότητα χρηματοδότησης από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θα συμβάλει σημαντικά στην κινητοποίηση των απαραίτητων ιδιωτικών και δημόσιων πόρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων αδειοδότησης, καθώς και την υλοποίηση των έργων. Προβλέπεται επίσης ότι ο κατάλογος των έργων θα επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια, έτσι ώστε να προστίθενται έργα που καλύπτουν νέες ανάγκες και να διαγράφονται ξεπερασμένα έργα.

 

Δείτε τη λίστα με όλα τα έργα εδώ

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here