Αρχική Ειδήσεις Αλλάζει πολιτική στο θέμα των βιοκαυσίμων η Ε.Ε.- φύκια και απόβλητα στο...

Αλλάζει πολιτική στο θέμα των βιοκαυσίμων η Ε.Ε.- φύκια και απόβλητα στο προσκήνιο

0
Διαφήμιση

Ανώτατο όριο στη χρήση συμβατικών βιοκαυσίμων και υπέρ της ταχείας μετάβασης σε μια νέα γενιά προηγμένων βιοκαυσίμων από εναλλακτικές πηγές, όπως φύκη και απόβλητα, τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η χρήση των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή τους.

 Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αυξανόμενη χρήση των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. «Ήταν μια πολύ δύσκολη συζήτηση, διότι ήταν ισχυρή η παρουσία όλων των οικονομικών συμφερόντων. Το κείμενο είναι πολύ τεχνικό, αλλά έχει σημαντικές οικονομικές και ηθικές επιπτώσεις», δήλωσε η εισηγήτριαCorinne Lepage (Φιλελεύθεροι, Γαλλία) μετά την έγκριση της οδηγίας από το ΕΚ με 356 ψήφους υπέρ, 327 κατά και 14 αποχές.

 

Έμμεση αλλαγή χρήσης γης

 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την αυξανόμενη χρήση της γεωργικής γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων αποτελούν την επονομαζόμενη “έμμεση αλλαγή της χρήσης γης”(Indirect Land Use Change).

Επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η συνακόλουθη αύξηση των εκπομπών μπορεί να ακυρώσει μερικά από τα οφέλη των βιοκαυσίμων, εάν ληφθεί υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής από την παραγωγή έως την κατανάλωση.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το10%της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές θα πρέπει, έως το 2020, να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Στο κείμενο που εγκρίθηκε οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την επιβολή ανώτατου ορίου για το 2020 ύψους6%για τη συμβολή των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς (αυτά που προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων) στην τελική κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.

 

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, που προέρχονται απόφύκηή ορισμένους τύπουςαποβλήτων, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το2,5%της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές.

Η εισηγήτρια δεν έλαβε την εντολή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη. Έτσι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε στη συνέχεια τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση με 552 ψήφους υπέρ, 126 κατά και 21 αποχές. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια κοινή θέση. Εάν η θέση αυτή διαφέρει από τη θέση του Κοινοβουλίου, η νομοθετική διαδικασία θα προχωρήσει για την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση.

Διαφήμιση