Αρχική Προστασία - Αναπλάσεις Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει άμεσα την οικονομική ζωή

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει άμεσα την οικονομική ζωή

0
Διαφήμιση

Καθώς η θερμοκρασία στην Ευρώπη θα αυξάνεται, οι παραγωγοί κρασιού ενδεχομένως θα αναγκαστούν να αλλάξουν τον τύπο των σταφυλιών που καλλιεργούν ή ακόμα και την θέση των αμπελώνων τους. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα για το πώς επηρεάζει την οικονομία της Ευρώπης η Κλιματική Αλλαγή.

Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την Προσαρμογή της Ευρώπης, περιγράφει τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν ληφθεί. Και παρότι περισσότερες από τις μισές χώρες- μέλη της Ε.Ε. έχουν αρχίσει να αναλαμβάνουν κάποια δράση, όλες οι χώρες φαίνεται ότι έχουν ακόμα πολλή δουλειά, αναφέρει η Έκθεση.

Καθώς η παγκόσμια προσπάθεια στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2°C , η έκθεση αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να προετοιμαστούμε για ένα μεγαλύτερο εύρος στην αύξηση της θερμοκρασίας και περισσότερες αλλαγές εξαιτίας του κλίματος.

Παλαιότερη έκθεση του ΕΟΠ έχει δείξει ότι η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει ήδη όλες τις περιοχές της Ευρώπης, προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στην κοινωνία και το περιβάλλον. Περαιτέρω συνέπειες αναμένονται στο μέλλον, αν δεν ληφθούν μέτρα. Οι παρατηρήσεις δείχνουν υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη.

Η έκθεση συνιστά ένα συνδυασμό διαφόρων μέτρων – «γκρίζα » μέτρα όπως η ανάπτυξη τεχνολογικών και μηχανικών έργων, «πράσινη» προσέγγιση αξιοποιώντας τη φύση, και τα λεγόμενα «ήπια» μέτρα, όπως διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα προσαρμογής συχνά συνδυάζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές προσεγγίσεις, αναφέρει η έκθεση.

Για παράδειγμα, η προσαρμογή στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, συνυπολογίζοντας την κλιματική αλλαγή, τον τουρισμό, τις μεταφορές και τη βιοποικιλότητα. Στις αστικές περιοχές το πράσινο και οι υδάτινες επιφάνειες «συνεργάζονται» με το σχεδιασμό κτιρίων για τη μείωση των κινδύνων του καύσωνα .

Η Βαρκελώνη έχει αρχίσει επίσης να προσαρμόζεται με τις ελλείψεις νερού μέσω μιας μονάδας αφαλάτωσης υψηλής απόδοσης. Αυτό το «γκρίζο» μέτρο λειτουργεί παράλληλα με άλλες ήπιες πρωτοβουλίες, όπως κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη μείωση των επιπτώσεων από την παρατεταμένη ξηρασία.

Ενώ το κόστος της προσαρμογής μπορεί να είναι υψηλό σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση υπογραμμίζει τη συνολική εξοικονόμηση μέσω των ενεργειών προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Ένα από τα μεγαλύτερα, με βάση το οικοσύστημα, έργα προσαρμογής είναι η αποκατάσταση της λεκάνη του ποταμού Δούναβη στη πρότερη φυσική του κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι θα κοστίσει περίπου 183 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει στην πρόληψη των πλημμυρών. Σημειώνεται ότι μόνο το 2005 το κόστος των αποζημιώσεων από τις πλημμύρες ανήλθε σε 396 εκ. ευρώ.

Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για να βοηθήσει στην πρόβλεψη των δασικών πυρκαγιών, των πλημμυρών και της ξηρασίας έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Αυτά τα ήπια μέτρα μπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, αναφέρει η έκθεση.

Ένα παρόμοιο έργο στην Ιταλία έχει δημιουργήσει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών και αναμένεται να αυξηθούν εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής.

Μελλοντικές προκλήσεις

Η Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή με συνεκτικό τρόπο. Δεν υπάρχει καμία προσέγγιση «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους». Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εθνικές και τις τοπικές συνθήκες.

Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα στις προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής, και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι μελλοντικοί κίνδυνοι ενώ αλλάζουν επίσης και οι κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι. Γι ‘αυτούς τους λόγους ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ευέλικτος ώστε να αντιμετωπίσει τους αστάθμητους παράγοντες.

Για παράδειγμα, η αναβάθμιση του Φράγματος του Τάμεση στο Λονδίνο το οποίο προστατεύει από τις πλημμύρες τις παράκτιες περιοχές, έχει ήδη προγραμματιστεί έτσι ώστε να μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με την τάση στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Διαφήμιση