Αρχική Ειδήσεις Φώσφορος υπό εξάντληση… Αναζητούνται λύσεις- “Ανοίγουν” επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ανακύκλωσης

Φώσφορος υπό εξάντληση… Αναζητούνται λύσεις- “Ανοίγουν” επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ανακύκλωσης

0
Διαφήμιση

Βασικό στοιχείο των λιπασμάτων και των ζωοτροφών, ο φώσφορος χρησιμοποιείται στη γεωργία, είναι αναντικατάστατος, ωστόσο, οι ανησυχίες για το κατά πόσο θα υπάρχει διαθεσιμότητα στο μέλλον εντείνονται και αναζητούνται ήδη λύσεις.

Πρόκειται για φυσικό πόρο χωρίς υποκατάστατο, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες ποσότητες να είναι περιορισμένες, να δημιουργούνται ανησυχίες για το κόστος και την μελλοντική του ύπαρξη. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για το πώς μπορεί να γίνει βιωσιμότερη η χρήση του φωσφόρου, ανοίγοντας επιπλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο καθώς μεταξύ άλλων θα δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ανακύκλωσης.

Προτείνονται ορισμένες επιλογές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, όπως η πιο στοχευμένη χρήση λιπασμάτων και ζωοτροφών, ο περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους, και η προώθηση της ανακύκλωσης φωσφόρου από κοπριά, λύματα και προϊόντα λιπασματοποίησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφθούν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η ανάκτηση από άλλες πηγές, όπως τα τρόφιμα και τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα.

 

 «Σήμερα σπαταλάμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο και δημιουργούμε έναν ρύπο. Η αποτελεσματικότερη χρήση του θα περιορίσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της ανακύκλωσης» σχολιάσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνεζ Ποτότσνικ.

 

Με τη διαβούλευση επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα προσφοράς/ζήτησης και διαχείρισης του κινδύνου ρύπανσης του εδάφους, και για το ποιες τεχνολογίες ή καινοτομίες πρέπει να επιλεγούν με στόχο τη βιωσιμότερη χρήση του φωσφόρου.

Παράλληλα, διερευνάται πώς θα διασφαλιστεί η διατήρηση των αποθεμάτων φωσφόρου για τις μελλοντικές γενιές, καθώς και πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες παρενέργειες της χρήσης του για το περιβάλλον. Ο προερχόμενος από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φωσφόρος που καταλήγει στα υδατορεύματα, για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύσει τον ευτροφισμό, την ανάπτυξη δηλαδή υδρόβιων φυτών και φυκιών.

Η Επιτροπή θα αναλύσει τις απόψεις αυτές κατά τη διάρκεια του 2014, και θα εντάξει τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης σε συναφείς τομείς πολιτικής, από τη γεωργική πολιτική, τους υδάτινους πόρους και τα απόβλητα μέχρι δραστηριότητες για τις πρώτες ύλες.

Σημειώνεται ότι, η παραγωγικότητα των σύγχρονων γεωργικών συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσθήκη φωσφόρου στο έδαφος για λίπασμα και στις ζωοτροφές.

Η μεγαλύτερη ποσότητα φωσφόρου προέρχεται από φωσφορούχα πετρώματα, τα οποία εξορύσσονται σε ένα μόνο ορυχείο στην ΕΕ. Τα περισσότερα φωσφορούχα πετρώματα εισάγονται στην ΕΕ από τη Βόρειο Αφρική και τη Ρωσία.

Μεγάλο μέρος του φωσφόρου σπαταλάται σήμερα κατά τον κύκλο παραγωγής τροφίμων, και συχνά προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα όπως ρύπανση των υδάτων. Το ευρωπαϊκό δίκαιο προβλέπει ρυθμίσεις για τη ρύπανση των υδάτων από φωσφορικό.

Αρκετά κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να προωθήσουν περισσότερο την ανακύκλωση και την αποτελεσματικότερη χρήση του φωσφόρου, ενώ ορισμένες μορφές επαναχρησιμοποίησης, όπως η κοπριά και η λυματολάσπη, εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, οι πόροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε στον κατάλληλο τόπο ή με τον σωστό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απορρόφησή τους από τις καλλιέργειες.

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της διάθεσης ορισμένων από αυτά τα υλικά ανακυκλωμένου φωσφόρου στην αγορά, ιδίως μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού για τα λιπάσματα.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με νέες αποτελεσματικές τεχνικές και τεχνολογίες, ενώ η ευρωπαϊκή πλατφόρμα καινοτομίας σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Horizon 2020, θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here