Αρχική Προγράμματα Ε.Κ.Ε. Κοινό και διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE

Κοινό και διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE

0
Διαφήμιση

Με το μήνυμα «Ανακυκλώνουμε – Μικρή προσπάθεια, μεγάλο αποτέλεσμα» ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προτρέπουν τον κόσμο να συμμετάσχει στο νέο και διευρυμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές.

Το νέο αυτό πρόγραμμα εφαρμόζεται στο δίκτυο καταστημάτων ΟΤΕ-COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιλαμβάνει περισσότερα από 580 σημεία σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε επιλεγμένα κεντρικά κτίρια ΟΤΕ και COSMOTE. Για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών με τα αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν μέχρι 31/5/2014, θα δοθούν €1.000 στους περιβαλλοντικούς φορείς «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ».

Η ανακύκλωση στα καταστήματα ΟΤΕ-COSMOTEεδώ και επτά χρόνια γινόταν και από τις δύο εταιρείες ξεχωριστά.

Η ανακύκλωση από τις εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά περιβαλλοντικών δράσεων, που απευθύνονται σε εργαζόμενους του Ομίλου, καθώς και στο ευρύ κοινό, οι οποίες επιδιώκουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργικής δραστηριότητας των δύο εταιρειών στο περιβάλλον, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η COSMOTE και οι θυγατρικές του Ομίλου ΟΤΕ στη Ν.Α. Ευρώπη έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 14001:2OO4 και ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του παραπάνω Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα του 2012 από τα περιβαλλοντικά προγράμματα του ΟΤΕ και της COSMOTE.

Κατανάλωση Ενέργειας – Εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου

 • – Μείωση συνολικής κατανάλωση ενέργειας κατά 3,5%
 • – Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον στόλο οχημάτων κατά 6%
 • – Μείωση εκπομπών Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 11%
 • – Λειτουργία 200 μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη αναγκών ηλεκτροδότησης εξοπλισμού σε απομακρυσμένες περιοχές
 • – Εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σε οροφές κτιρίων της Αττικής, ισχύος 222,64 kWp με αναμενόμενη παραγωγή 304.900 kWh, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2013.

Χαρτί

 • – Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 292,7 τόνοι χαρτιού.

Μπαταρίες –Κινητά – Μελάνια (Ανακύκλωση από συνδρομητές ΟΤΕ-COSMOTE και από εργαζόμενους)

 • – Ανακυκλώθηκαν 23,87 τόνοι συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ.
 • – Προωθήθηκαν προς ειδική διαχείριση 5.000 περίπου μελανοδοχεία.
 • – Η χρήση αναγομωμένων μελανοδοχείων στην COSMOTE ανήλθε στο 47% των μελανοδοχείων που αγοράστηκαν.
 • – Προωθήθηκαν προς ειδική διαχείριση 41.518 κιλά φορητών ηλεκτρικών στηλών και 1.623 κιλά λαμπτήρων φθορισμού, από δράσεις των καταστημάτων και των εργαζομένων ΟΤΕ-COSMOTE.
 • – Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 6.860 κιλά μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών.

Τεχνικά Απορρίμματα

 • – Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 1.100 τόνοι τεχνικών στερεών αποβλήτων (καλώδια, μέταλλα).
 • – Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 32,7 τόνοι απαξιωμένης ξυλείας και 41,1 τόνοι άλλων υλικών συσκευασίας.
 • – Προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 83,4 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρθηκε.
 • – Προωθήθηκε προς ειδική διαχείριση 484,5 τόνοι συσσωρευτών, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρθηκε.
 • – Προωθήθηκε προς ειδική διαχείριση 25.826 lt λιπαντικών, δηλαδή το 100% της ποσότητας που αποσύρθηκε.
Διαφήμιση