Αρχική Ειδήσεις WWF Hellas

WWF Hellas

0
Διαφήμιση

Αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση τού φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από:
• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη
• τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων
• τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης στην κατανάλωση

Το WWF Ελλάς είναι το εθνικό γραφείο του WWF στην Ελλάδα.  Είναι μια ανεξάρτητη ελληνική μη κυβερνητική οργάνωση και ταυτόχρονα ενεργό κομμάτι του διεθνούς δικτύου του WWF. Η σχέση αυτή σημαίνει ότι αν και η οργάνωση διατηρεί στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή της και τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις δικές της προτεραιότητες, οφείλει αφενός να λειτουργεί στο πλαίσιο των αρχών που διαμορφώνονται από το δίκτυο και αφετέρου να υπηρετεί τους κοινούς στόχους που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αρχές & Τρόπος Λειτουργίας
Είναι διεθνές, ανεξάρτητο, πολυπολιτισμικό και όχι κομματικό.
Αξιοποιεί την καλύτερη διαθέσιμη επιστημονική γνώση και αξιολογεί κριτικά όλες του τις δραστηριότητες.
Αποζητά τον διάλογο και αποφεύγει τις περιττές συγκρούσεις.
Προάγει ουσιαστικές λύσεις, μέσα από συνδυασμό εργασίας στη φύση, πολιτικής δράσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Εμπλέκει και συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους των περιοχών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων του, σεβόμενο τις πολιτισμικές και οικονομικές τους ανάγκες.
Επιδιώκει τη συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την παροχή λύσεων.
Αξιοποιεί τους πόρους του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και διαχειρίζεται τα χρήματα των δωρητών με διαφάνεια και υπό καθεστώς απόλυτης λογοδοσίας. Διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με απόλυτη διαφάνεια και υπό τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο ορκωτών λογιστών και του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει συνυπογράψει τη «χάρτα αυτοδέσμευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», έχει εδώ και χρόνια αναρτημένα όλα τα οικονομικά της δεδομένα στο διαδίκτυο και εκδίδει ετήσιες αναφορές για όλα τα σκέλη της δράσης και της διαχείρισής της. Επιπρόσθετα το WWF Ελλάς επιδεικνύει ιδιαίτερη προσήλωση στις αυστηρές διαδικασίες άρτιας διαχείρισης, για τις οποίες έχει λάβει πιστοποίηση ISO 9000:1.

από την ιστοσελίδα του WWF Hellas

website WWF Hellas: http://www.wwf.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας: Λεμπέση 21, 117 43, Αθήνα
                                        Τηλ.: 210 3314893
                                        Fax: 210 3247578
                                        email:  support@wwf.gr

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here