Αρχική Special Topics - 2 2ο Συνέδριο Effective Dialogue:Bιωσιμότητα πόλωση και green washing 

2ο Συνέδριο Effective Dialogue:Bιωσιμότητα πόλωση και green washing 

0
2nd EffectiveDialogueConference key visual
Διαφήμιση

2ο Συνέδριο Effective Dialogue: Reality Check – Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, 4 Ιουνίου 2024.Αναδεικνύοντας τον γόνιμο διάλογο σε θέματα βιωσιμότητας,             απέναντι σε πρακτικές κενής αντιπαράθεσης, πόλωσης και green washing. 

Εξήντα σημαντικοί ομιλητές, που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της κοινωνίας των πολιτών, στελέχη μεγάλων εταιρειών, της Ελληνικής Πολιτείας, των Πανεπιστήμιων, των Τεχνών, των ΜΚΟ αλλά και influencers, εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη με ειδικότητα στο αντικείμενο της επικοινωνίας και της βιωσιμότητας, συναντιούνται στο 2ο Συνέδριο Effective Dialogue: Reality Check.

Στις 4 Ιουνίου 2024, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, οι συνομιλητές ανοίγουν έναν γόνιμο διάλογο, αναδεικνύοντας τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, την αξία συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στη λήψη αποφάσεων και τον αντίκτυπό της στην αειφόρο ανάπτυξη.

  • Ποιο είναι το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το Greenwashing και τα Green Claims;
  • Ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και ποια η ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες του σήμερα και του αύριο;
  • Είναι η ανάγκη για βιώσιμη κατανάλωση απέναντι στην αλόγιστη σπατάλη φυσικών πόρων, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα;
  • Ποιοι παράγοντες έχουν οδηγήσει στη μαζική αύξηση των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια και ποιος ο ρόλος της κλιματικής απορρύθμισης στο γεγονός ότι οι πυρκαγιές ξεκινούν όλο και πιο νωρίς και σταματούν όλο και πιο αργά πλέον;
  • Ποιοι είναι οι μύθοι και οι αλήθειες γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης στη χώρα μας; Μήπως τελικά τα ανακυκλώσιμα καταλήγουν στα σκουπίδια και εάν όχι γιατί είναι τόσο διαδεδομένη αυτή η αντίληψη;
  • Υπάρχει αξιόπιστη ενημέρωση στην εποχή της πληροφοριακής σύγχυσης και των fake news;
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, στην επιχειρηματική καινοτομία, στην αειφορία, στην εκπαίδευση και ποιες ευκαιρίες προσφέρει η τεχνολογία στη βελτίωση της ζωής;
  • Πώς μπορεί να υπάρχει δημιουργικός διάλογος που αφορά την ουσιαστική κοινωνική επανένταξη μετά το έγκλημα, την καταδίκη και τη φυλάκιση;
  • Σε πρόσφατες έρευνες οι ΜΚΟ βρίσκονται στο τελευταίο σκαλοπάτι ως προς την εμπιστοσύνη που χαίρουν από τους πολίτες. Κατά πόσο το ανεπαρκές θεσμικό και ελεγκτικό πλαίσιο είναι αυτό που οδηγεί στην αμφισβήτηση του ρόλου τους στην κοινωνία των πολιτών;

 

 

Διαφήμιση