Αρχική Ειδήσεις Έρευνα: Καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την Ελλάδα σε εκπομπές CO2 από αεροπορικούς...

Έρευνα: Καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την Ελλάδα σε εκπομπές CO2 από αεροπορικούς ταξιδιώτες

Είναι τελευταία και πρώτη φορά χαιρόμαστε γι’ αυτό. Ο λόγος για την Ελλάδα που βρέθηκε στο τέλος της πρώτης 10άδας στη λίστα με τις εκπομπές CO2 από αεροπορικούς ταξιδιώτες που παράγει, μαζί με την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ελβετία και την Πορτογαλία.

0
Αερομεταφορές
Διαφήμιση

Η Ελλάδα βγαίνει με καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς έρχεται τελευταία-ευτυχώς- στις εκπομπές CO2 στο πεδίο των αερομεταφορών, με τον τομέα αυτό στην Ευρώπη να παράγει το 2023 περίπου 172 εκατ. τόνους CO2, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού CO2 που παράγεται στην ήπειρο.

Η Mabrian μοιράστηκε τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο της αεροπορίας στο αποτύπωμα άνθρακα και την τουριστική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών προορισμών το 2023, κατά τη διάρκεια συμμετοχής της σε ένα διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ETC) για τη μέτρηση του “αποτυπώματος” CO2 του τουριστικού τομέα.

Η μελέτη παρέχει μια λεπτομερή εικόνα για διάφορες σημαντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των κύριων δεικτών του αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργείται από τους αεροπορικούς ταξιδιώτες, της σχέσης μεταξύ αυτού του αποτυπώματος και των εσόδων από τον τουρισμό του προορισμού και της εξάρτησης των προορισμών από τις αγορές προέλευσης και της απόστασης από αυτές τις αγορές.

Επιπλέον, εξετάζει τον αντίκτυπο των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων (long-haul) και παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα για τη συμβολή των αερομεταφορών στις εκπομπές CO2 στην τουριστική βιομηχανία.

Η Mabrian αποκαλύπτει ότι στην Ευρώπη κατά το 2023 οι χώρες που συνέβαλαν σημαντικά στις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις αερομεταφορές περιλαμβάνουν -με αυτήν τη σειρά- το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των συνολικών εκπομπών CO2 που παράγονται από τον τουρισμό, σύμφωνα με τα δεδομένα εισερχόμενων πτήσεων προς αυτές τις χώρες, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Στο τέλος της πρώτης 10άδας με βάση τον όγκο CO2 που παράγεται είναι η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

 

Ελλάδα-Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συγκεκριμένα, το 2023, το Ηνωμένο Βασίλειο προηγήθηκε στην κατάταξη με 31,4 εκατ. τόνους CO2 που παρήχθησαν, που αντιπροσωπεύουν το 18% των συνολικών εκπομπών. Ακολούθησαν η Γερμανία και η Ισπανία με 20 εκατ. τόνους η καθεμία, αντιπροσωπεύοντας και οι δύο το 12% του μεριδίου των συνολικών εκπομπών στην Ευρώπη. Η Ρωσία και η Γαλλία κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση, συνεισφέροντας 18 εκατ. τόνους η καθεμία, που ισοδυναμεί με 10% η καθεμία. Η Ιταλία κατέλαβε την έκτη θέση με 13 εκατ. τόνους (7%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 9 εκατ. τόνους (5%). Η Ελβετία και η Πορτογαλία μοιράστηκαν την όγδοη και την ένατη θέση, παράγοντας 6 και 5 εκατ. τόνους αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 3%. Η Ελλάδα “έκλεισε” τη λίστα με 4 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας μόλις το 2% των συνολικών εκπομπών CO2.

Υπάρχει σημαντική διακύμανση στις εκπομπές που παράγονται σε σύγκριση με το 2022, αυξάνοντας συνολικά κατά 16%. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 24,20%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με αύξηση 22,69% και τη Γαλλία με αύξηση 15,93%.

CO2 01

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν, το 2023, ο τομέας των αερομεταφορών παρήγαγε περίπου 172 εκατ. τόνους CO2 στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού CO2 που παράγεται στην ήπειρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντισταθμιστεί αυτό το αποτύπωμα άνθρακα, υπολογίζεται ότι χρειάζονται 7 δισ. δέντρα ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 11% της συνολικής δασικής μάζας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση συμβούλων Encon.

Ο Carlos Cendra, συνεργάτης και Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας στη Mabrian, σχολιάζει: “Αυτή η ανάλυση (…) στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μεταξύ των τουριστικών προορισμών της ανάγκης να μετρηθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι επισκέπτες τους στο περιβάλλον, προκειμένου να ενεργήσουν αναλόγως, να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα και να προχωρήσουν προς τον στόχο ‘Net Zero’ ή την κλιματική ουδετερότητα που έχει τεθεί για το 2050. Αναμφίβολα, η μέτρηση είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση και να επιτύχουμε τους στόχους. Από την άλλη πλευρά, προτείνουμε τη χρήση διασταυρούμενων δεικτών, όπως η σχέση μεταξύ του αποτυπώματος άνθρακα και του εισοδήματος που δημιουργείται από τους επισκέπτες στην τοπική οικονομία του προορισμού, οι οποίοι επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση του αντίκτυπου από μια ισορροπημένη προοπτική”.

Διαφήμιση