Αρχική Special Topics Γ.Ατσαλάκης: Μίμηση -Ένας ουσιαστικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά-Πώς συμβάλλει στην ανάπτυξή...

Γ.Ατσαλάκης: Μίμηση -Ένας ουσιαστικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά-Πώς συμβάλλει στην ανάπτυξή τους 

Η μίμηση για το παιδί αποτελεί ένα θεμελιώδες πρότυπο στην ανθρώπινη ανάπτυξη του · Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά, είναι έτοιμα να αφομοιώσουν πλήρως όλα τα ερεθίσματα που λαμβάνουν πρωτίστως από το οικογενειακό τους περιβάλλον, σημαδεύοντας θετικά ή αρνητικά για το υπόλοιπο του βίου τους!

0
Οικογένεια - Παιδί - Παιχνίδια
Διαφήμιση

*Του: Γ.Ατσαλάκη

 

Από τη γέννηση και κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής, τα παιδιά μαθαίνουν πολλά από την παρατήρηση και τη μίμηση των γύρω τους – γονείς, αδέλφια, συνομήλικους και άλλους ενηλίκους. Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα μιμούμενα τους ήχους, τις λέξεις και τις φράσεις που ακούνε από τους γύρω τους. Αυτή η μίμηση είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της γλωσσικής επικοινωνίας.  Μέσa από τη μίμηση,  τα παιδιά μαθαίνουν κοινωνικές συμπεριφορές, όπως τον τρόπο χαιρετισμού, την εκφραστικότητα του προσώπου και τα μη λεκτικά σήματα.

Επίσης, μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους άλλους και να κατανοούν και να σέβονται τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας τους. Η μίμηση βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Μέσω της μίμησης των συμπεριφορών των γονέων και άλλων σημαντικών προσώπων, τα παιδιά αναπτύσσουν στάσεις, αξίες και πεποιθήσεις. Η μίμηση είναι επίσης σημαντική για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά μαθαίνουν να κινούνται, να περπατούν, να τρέχουν και να κάνουν διάφορες άλλες δραστηριότητες μιμούμενα τους ενήλικες και τους συνομηλίκους τους. Τα παιδιά συχνά μιμούνται πρότυπα ρόλων που θαυμάζουν, όπως γονείς, δάσκαλοι ή διάσημα πρόσωπα, και αυτό τους βοηθά να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα.

Οικογένεια - Παιδί

Ο ρόλος της μητέρας

Ο ρόλος της μητέρας στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πολυδιάστατος και κρίσιμος, καθώς η μητέρα συχνά αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική σχέση στη ζωή ενός παιδιού. Αυτή η σχέση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογική, συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Η μητέρα παρέχει συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ζεστασιάς και αγάπης. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας του παιδιού και βοηθά στην ανάπτυξη υγιών συναισθηματικών δεσμών. Μέσω της καθημερινής αλληλεπίδρασης, η μητέρα βοηθά στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, διδάσκοντας βασικές δεξιότητες, όπως η γλώσσα, η λογική σκέψη, και η πρόσληψη πληροφορίας. Άρα τα διδάγματα μέσα από τη μίμηση οφείλουν να είναι ωφέλιμα για τα παιδιά.

Η μητέρα είναι επίσης κρίσιμη για την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από την αλληλεπίδραση με τη μητέρα, το παιδί μαθαίνει πώς να αντιδρά σε συναισθήματα, πώς να ανταποκρίνεται σε κοινωνικά σήματα και πώς να αναπτύσσει σχέσεις. Η αγάπη, η φροντίδα και η στήριξη της μητέρας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής σταθερότητας του παιδιού. Ένα περιβάλλον όπου το παιδί νιώθει ασφαλές και αγαπημένο είναι ουσιώδες για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η μητέρα συχνά λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί. Τα παιδιά μιμούνται τις συμπεριφορές, τις στάσεις και τις αξίες της μητέρας, μαθαίνοντας πώς να συμπεριφέρονται σε διάφορες καταστάσεις. Ο ρόλος της μητέρας περιλαμβάνει επίσης τη φυσική φροντίδα του παιδιού, όπως η σίτιση, η περιποίηση, και η προστασία από κινδύνους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι η ανατροφή και η ανάπτυξη του παιδιού είναι μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία συμβάλλουν και άλλοι άνθρωποι όπως ο πατέρας, άλλα μέλη της οικογένειας, δάσκαλοι και η ευρύτερη κοινότητα.

μπαμπας

Η παρουσία και ο τρόπος προσέγγισης από τον πατέρα

Ο ρόλος του πατέρα, ή γενικότερα του άνδρα σημαντικής παρουσίας στη ζωή ενός παιδιού, είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη του παιδιού. Οι πατεράδες προσφέρουν μοναδικές και σημαντικές συνεισφορές στη συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών παρέχουν συναισθηματική στήριξη και ασφάλεια στα παιδιά. Η σταθερή και στοργική παρουσία τους συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και ψυχολογικής ευημερίας. Ενθαρρύνουν την ανεξαρτησία, τον ανταγωνισμό και την επίτευξη. Επίσης, διδάσκουν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο. Οι πατέρες λειτουργούν ως πρότυπα ρόλων για τα παιδιά τους, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντρική ταυτότητα και την αλληλεπίδραση με άλλους. Οι συμπεριφορές, οι αξίες και οι στάσεις τους επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των παιδιών τους.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργή συμμετοχή του πατέρα στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση του παιδιού συνδέεται με καλύτερες γνωστικές δεξιότητες και επιδόσεις στο σχολείο. Οι πατέρες παρέχουν επίσης φροντίδα και προστασία, συμβάλλοντας στην αίσθηση ασφάλειας και στη σωματική ευημερία των παιδιών. Παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση σε διάφορες πτυχές της ζωής, περιλαμβανομένων των σχολικών δραστηριοτήτων, των αθλητικών και των προσωπικών προκλήσεων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ρόλος του πατέρα δεν είναι στατικός και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον πολιτισμό, την προσωπικότητα, και τις συνθήκες ζωής.

Η αναλογία των ατόμων ως κυττάρων ενός οργανισμού είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για να εξετάσουμε την κοινωνική δομή και λειτουργία της κοινωνίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε άτομο λειτουργεί ως ένα κύτταρο ενός μεγαλύτερου οργανισμού, της κοινωνίας, και ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την υγεία και τη λειτουργία του συνόλου. Όπως τα κύτταρα σε έναν οργανισμό είναι διασυνδεδεμένα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έτσι και τα άτομα στην κοινωνία αλληλεπιδρούν και είναι εξαρτημένα το ένα από το άλλο. Η αρμονική συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων είναι θεμελιώδης για την κοινωνική συνοχή. Κάθε κύτταρο συμβάλλει στη λειτουργία και την υγεία του οργανισμού.

οικογενεια ελβετων 3
Courtesy TOPtoTOP

“Κλειδί” ο σεβασμός για την υγιή κοινωνική ανάπτυξη

Ο σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την αρμονική συνύπαρξη, και την ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων. Η σημασία του σεβασμού στον άνθρωπο είναι θεμελιώδης για τη δημιουργία και τη διατήρηση υγιών και ισχυρών ανθρώπινων σχέσεων. Βοηθά στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, και αμοιβαίας κατανόησης. Ο σεβασμός στις διαφορετικότητες, απόψεις, και πολιτισμικές ταυτότητες προάγει την κοινωνική ειρήνη και αρμονία. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο σεβασμός για τις απόψεις και τις επιλογές των άλλων είναι θεμελιώδης. Υποστηρίζει την πολιτική συμμετοχή και την ελεύθερη έκφραση, προάγοντας την υγιή δημόσια σφαίρα. Ο σεβασμός προς τον εαυτό μας και τους άλλους βοηθά στην ανάπτυξη υγιούς προσωπικής ταυτότητας και αυτοεκτίμησης. Ενισχύει την αίσθηση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης και παρέχει ένα πλαίσιο για την ειρηνική διαχείριση των διαφωνιών και των συγκρούσεων. Επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και την εύρεση κοινού εδάφους, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.

Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλές διαστάσεις – βιολογικές, πολιτιστικές, κοινωνικές – και αυτή η διαφορετικότητα συχνά οδηγεί σε ανισότητες. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισότητα, η ανθρωπότητα έχει αναπτύξει τον θεσμό της Συνταγματικής Πολιτείας. Σύμφωνα με αυτήν, οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι ίσοι σε όλες τις διαστάσεις της ζωής τους, αλλά πρέπει να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Αυτή η ισότητα στον νόμο παρέχει ένα βασικό επίπεδο δικαιοσύνης και ασφάλειας δικαίου, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο νόμος μπορεί να φαίνεται ή να είναι αδικος για κάποιους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου νομικού πλαισίου είναι θεμελιώδης για την επιβίωση και την ευημερία των κοινωνιών και των ατόμων που τις απαρτίζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ατομικά δικαιώματα και οι κοινωνικές ευθύνες συνυπάρχουν σε μια δυναμική ισορροπία. Όταν ένα κύτταρο του συνόλου – ή, μεταφορικά, ένα άτομο – αποκλίνει λόγω των επιλογών του, το συμφέρον του συνόλου μπορεί να επιβάλλει τη «θυσία» των δικαιωμάτων του ενός για την προστασία του υπολοίπου οργανισμού. Το υπέρτατο συμφέρον της κοινότητας, συχνά, έχει προτεραιότητα έναντι των ατομικών συμφερόντων, διότι η διατάραξη της ισορροπίας στο σύνολο μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του ολόκληρου συστήματος.

Η συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας μας είναι υψίστης σημασίας στο δύσκολο περιβάλλον που η χώρα μας αναπτύσσεται και στις γεωπολιτικές, δημογραφικές και άλλες απειλές που δέχεται. Η χώρα πρέπει να μείνει ενωμένη στις ποικίλες «τρικυμίες» που σύντομα θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Οι ανεύθυνες αποφάσεις του σήμερα που δημιουργούν κοινωνική αναστάτωση, μπορεί να είναι η αιτία η χώρα μας να μην τα «καταφέρει» τότε που οι μελλοντικές δύσκολές καταστάσεις θα απαιτούν  να είναι ενωμένη.

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΑ ΦΩΤΟ 1
Ο Γιώργος Ατσαλάκης είναι Οικονομολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης/Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης
Διαφήμιση