Αρχική Ειδήσεις Έξι στους 10 Έλληνες “βλέπουν” τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση ως τη λύση...

Έξι στους 10 Έλληνες “βλέπουν” τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση ως τη λύση για να ζήσουν τα γηρατειά τους αξιοπρεπώς!

Το “όνειρο” ότι η σύνταξη θα επιφέρει και μία περίοδο γαλήνης και ξενοιασιάς, όπου οι συνταξιούχοι θα μπορούν να απολαύσουν τους “καρπούς” των κόπων που έκαναν μια ολόκληρη ζωή κατά τη διάρκεια της εργασίας τους καταρρίπτουν οι Έλληνες, η πλειοψηφία των οποίων “βλέπει” τη συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση ως τη μόνη λύση για να ζήσει τα γηρατειά της αξιοπρεπώς!

0
ευζωία
Διαφήμιση

 

Αποκαλυπτική είναι η νέα έρευνα της Insurance Europe, σύμφωνα με τα ευρήματα της οποίας, έξι στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι θα χρειαστεί η συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση, προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσής τους. Τα ευρήματα για τη συνταξιοδοτική αποταμίευση που προέκυψαν από την πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Insurance Europe είναι άκρως σημαντικά, δείχνοντας παράλληλα το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και άλλοι πολίτες σε κράτη μέλη της ΕΕ. γύρω από την ποιότητα των παροχών στην συνταξιοδότηση.

Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η καταγραφή των απόψεων και προτιμήσεων των πολιτών σχετικά με την προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση, η διερεύνηση του κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, όπως ο πληθωρισμός, και τέλος, η διαμόρφωση συστάσεων για την υιοθέτηση πολιτικής σχετικά με τα αποταμιευτικά προϊόντα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 15 ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- με δείγμα 15.789 ενηλίκων από το σύνολο των χωρών, διαφόρων επαγγελμάτων και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Χρήματα Λεφτά

Τα κύρια ευρήματα που αφορούν στην Ελλάδα :

 • Το 63% των συμμετεχόντων Ελλήνων θεωρεί ότι θα χρειαστεί συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση για να διατηρήσει το επίπεδο διαβίωσης του.
 • Το κενό προστασίας στην προαιρετική συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι 47% σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (ενώ ο μέσος όρος στις συμμετέχουσες χώρες είναι 39%).
 • Το 48% (έναντι 31% του μέσου όρου) των ερωτηθέντων δηλώνει ενδιαφέρον για συνταξιοδοτική αποταμίευση στο μέλλον αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το 19% σημειώνει ότι ενδιαφέρεται μεν αλλά ζητά περισσότερη πληροφόρηση για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, ενώ το 13% αναφέρει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει να αποταμιεύει για τη σύνταξη στο εγγύς μέλλον.
 • Το 18% δηλώνει ενδιαφέρον για φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
 • Η πληροφόρηση για το κόστος και τις εγγυήσεις αποτελούν προτεραιότητα τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, όπου προστίθεται και η επίδοση.
 • Η ασφάλεια της αποταμίευσης αφενός, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου αφετέρου αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος .

γηρατεια

Τα κύρια ευρήματα που αφορούν στο σύνολο των χωρών :

 • Το κενό συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στην Ευρώπη παραμένει. Το 39%, δηλαδή πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει για τα χρόνια της σύνταξης.
 • Σχεδόν τα 2/3 των ερωτηθέντων (58%) αναγνώρισαν ότι θα χρειάζονταν συμπληρωματική εξοικονόμηση πόρων για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους.
 • Οι γυναίκες αποταμιεύουν λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες.
 • Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
 • Η σιγουριά και η ασφάλεια (εγγύηση καταβληθέντος κεφαλαίου) αποτελούν προτεραιότητα για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά στα συνταξιοδοτικά προϊόντα.
 • Το 71% των ερωτηθέντων προτιμά να λαμβάνει ψηφιακή ενημέρωση.
 • Σημειώνονται διαφορές ανάμεσα στις χώρες ανάλογα με το συνταξιοδοτικό τους σύστημα.
 • Οι προσωπικές συνθήκες των πολιτών επηρεάζουν και διαφοροποιούν τις απόψεις τους σε σχέση με τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.
 • Καταγράφεται ένα γενικευμένο αίσθημα έλλειψης αισιοδοξίας.

Διαφήμιση