Αρχική Ειδήσεις “Πράσινη” οικονομία για νεοφυείς και καινοτόμες ΜμΕ από το ΕΒΕΑ

“Πράσινη” οικονομία για νεοφυείς και καινοτόμες ΜμΕ από το ΕΒΕΑ

Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους οι καινοτόμες και νεοφυείς ΜμΕ σε τομείς που αφορούν την «πράσινη» οικονομία για το πρόγραμμα mentoring και συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις.

0
κυκλικη οικονομια
Διαφήμιση

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 21 Αυγούστου 2023 για συμμετοχή σε πρόγραμμα υποστήριξης καινοτόμων ΜμΕ και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αφορούν την «πράσινη» οικονομία και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) που περιλαμβάνει επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring) και συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρηματικές διοργανώσεις.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: “SUCCEED- Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services” από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ως συντονιστής εταίρος του έργου.
Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό έργο που αφορά την “πράσινη” οικονομία χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014 -2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Business Innovation Greece”., λαμβάνοντας υπόψη την από 19/07/2023 έγκριση της υποβληθείσας πρότασης του ΕΒΕΑ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Όσλο.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν επηρεαστεί αρνητικά από μια σειρά απροσδόκητων κρίσεων τα τελευταία 15 χρόνια που επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξή τους μέσω της δραστικής πτώσης της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. Παράλληλα, οι αναδυόμενες τάσεις των καταναλωτών, η έξαρση παγκόσμιων φαινομένων, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και ο ρυθμός υιοθέτησης τεχνολογίας από τις μεγάλες επιχειρήσεις απαιτούν αλλαγές στη λειτουργία και ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των ΜμΕ στην προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους , μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του λεγόμενου τομέα “πράσινη” οικονομία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο “SUCCEED- Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services” στοχεύει στην αξιολόγηση των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων των ΜμΕ, καθώς και σε δραστηριότητες για την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε διεθνείς συνεργασίες και τη συμμετοχή σε επιχειρηματικές εκθέσεις.
Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
• Κατανόηση των συνθηκών στην αγορά.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη μείωση του ελλείμματος δεξιοτήτων.
• Σύνδεση των ΜμΕ και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων με τις διεθνείς αγορές.
Στις βασικές δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνονται:
• Η εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των προκλήσεων στην ελληνική αγορά καθώς και του επιπέδου κατανόησης θεμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη καινοτομία κ.λπ.
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και σχήματος πιστοποίησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜμΕ.
• Διοργάνωση εμπορικών αποστολών μεταξύ Νορβηγίας και Ελλάδας και διευκόλυνση της συμμετοχής ΜμΕ και καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές εκθέσεις.
Στο εταιρικό σχήμα του έργου SUCCEED συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς :
1. ΕΒΕΑ, Ελλάδα
2. Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο
ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πιο συγκεκριμένα, με την υλοποίηση του έργου, το ΕΒΕΑ επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των σημερινών εμποδίων στην αγορά που σχετίζονται με την υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων, αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς η περιβαλλοντική βιωσιμότητα σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, να εμβαθύνει την κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και να αναπτύξει και να παρέχει υπηρεσίες σε ΜμΕ και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους.
Μετά την αρχική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των συνθηκών στην αγορά, το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων, συνοδευόμενη από σχετική πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον προκείμενου να υποβοηθήσει τις ελληνικές εταιρείες να γίνουν πιο εξωστρεφείς, το έργο θα διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους, καθώς και εμπορικές αποστολές, με στόχο να φέρει κοντά ελληνικές και νορβηγικές εταιρείες ενισχύοντας τη συνεργασία και την ενίσχυση τους και τους δεσμούς Ελλάδας-Νορβηγίας.
Σκοπός της δράσης, είναι να προσκαλέσει καινοτόμες ΜμΕ να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές διοργανώσεις (WP5) και θα επιλεγούν, τουλάχιστον, 10 καινοτόμες ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: euroaffairs@acci.gr και στα τηλέφωνα 210 3382341, 364, 460 από τις 9:00 π.μ. έως και τις 16:00 μ.μ.
Διαφήμιση