Αρχική Ειδήσεις ΟΦΥΠΕΚΑ: Έργο συντήρησης και αποκατάστασης δικτύου μονοπατιών στη Γαύδο 

ΟΦΥΠΕΚΑ: Έργο συντήρησης και αποκατάστασης δικτύου μονοπατιών στη Γαύδο 

Στην υλοποίηση έργου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του δικτύου μονοπατιών της Γαύδου προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

 

0
γαυδος1
Διαφήμιση

Οι εργασίες, που προγραμματίζονται να γίνουν σε συνεργασία με τον Δήμο Γαύδου, αφορούν έργα συντήρησης, σημειακής αποκατάστασης βατότητας, καθαρισμού από φερτά υλικά και εν γένει επιμέλειας των μονοπατιών, καθώς επίσης και σήμανσης με φυσικά υλικά σε προκαθορισμένες θέσεις. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ανάδειξη των μονοπατιών, καθώς και η σήμανση τους, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και ανιχνεύσιμα από τους πεζοπόρους του νησιού.

Η Γαύδος ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο δίκτυο Natura 2000. Συγκεκριμένα, η προστατευόμενη περιοχή «Νήσοι Γαύδος και Γαυδοπούλα» με κωδικό GR4340013 περιλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Γαύδου και Γαυδοπούλας με 16 σημαντικούς φυσικούς τύπους οικοτόπων. Τμήμα της περιοχής έχει χαρακτηριστεί και ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα, σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/EK για την διατήρηση των άγριων πτηνών.

Ανάμεσα στους 16 σημαντικούς φυσικούς τύπους οικοτόπων συμπεριλαμβάνονται και οι «Παράκτιες αμμοθίνες με είδη Κέδρων» που αποτελούν, σύμφωνα με την Ενωσιακή Οδηγία  92/43/ΕΟΚ, φυσικό οικότοπο προτεραιότητας. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποσκοπεί στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση αυτών των σημαντικών φυσικών τύπων οικοτόπων, μέσα και από τις ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης του δικτύου μονοπατιών της Γαύδου.

γαυδος2

Σύμφωνα με την δήμαρχο Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, η δράση αυτή θα συμβάλλει θετικά και υποστηρικτικά στις προσπάθειες των κατοίκων του νησιού να ζουν και να δημιουργούν στο νησί. Όπως είπε η ίδια, η συνεργασία αυτή με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, θα βοηθήσει τους κατοίκους της Γαύδου που κρατούν ζωντανή αυτή την απομακρυσμένη ακριτική γωνιά της χώρας μας και της Ευρώπης. Ο τουρισμός είναι η κύρια απασχόληση των κατοίκων με τον περιηγητικό  τουρισμό να αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του. Το δίκτυο μονοπατιών του νησιού αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών από διάφορες χώρες αλλά χρήζει εργασιών συντήρησης, οι οποίες θα γίνουν με την εν λόγω δράση».

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κώστας Τριάντης, δήλωσε «Τα μονοπάτια πεζοπορίας είναι από τους φιλικότερους τρόπους ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. Αυτός είναι και ο στόχος της χρηματοδότησης με 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη δημιουργία του εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας. Οι μικροί και απομακρυσμένοι όμως νησιωτικοί δήμοι χρειάζονται την περαιτέρω στήριξή μας και είμαστε χαρούμενοι για την συνεργασία μας με τον Δήμο Γαύδου».

Στο νησί της Γαύδου ήδη υλοποιείται από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενης Περιοχής Δυτικής Κρήτης του ΟΦΥΠΕΚΑ, πρόγραμμα παρακολούθησης της μετανάστευσης των ειδών ορνιθοπανίδας με τη μέθοδο των δακτυλιώσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το πρόγραμμα  λειτουργεί σε συστηματική βάση από το 2021 έως και το 2023, κατά τις περιόδους της εαρινής και της φθινοπωρινής μετανάστευσης.

γυαδος

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

 

 

Διαφήμιση