Αρχική Special Topics Οικιακοί κομποστοποιητές σε 35.825 οικίες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα !

Οικιακοί κομποστοποιητές σε 35.825 οικίες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα !

0
κομποστοποιηση
Διαφήμιση

Σε 35.825 οικίες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ανέρχεται ο αριθμός οικιακών κομποστοποιητών που θα δοθεί, προκειμένου να ξεκινήσει η εκπαίδευση των πολιτών στην νέα αντίληψη διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο περιβάλλοντος, που έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα έργων με καθαρό περιβαλλοντικό πρόσημο που τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει στα νησιά μας. Για την ακρίβεια, στην πιο μακρά λίστα έργων περιβάλλοντος στην ιστορία των νησιών μας…» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ. Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της υλοποίησης της εν λόγω πρωτοβουλίας .

Η προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων σε 35.825 οικίες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, αποτελεί την πρώτη παρέμβαση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα, σε αυτό το εύρος και για τόσο μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, γεγονός που καθιστά την πρωτοβουλία, μοναδική και πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το ποσοστό κομποστοποίησης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό – μόλις 2% – και υπολείπεται σημαντικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

2
Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

  • 10.275 Οικιακούς Μηχανικούς Κομποστοποιητές (2 λίτρων)
  • 25.550 Κάδους Οικιακής Κομποστοποιήσης Κήπου (300 λίτρων) Οι οικιακοί μηχανικοί κομποστοποιητές θα είναι κατάλληλου μεγέθους και βάρους για τοποθέτηση και λειτουργία τους σε πάγκο κουζίνας, για την καθημερινή συλλογή και επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων που παράγονται σε κάθε νοικοκυριό και τη μετατροπή τους σε οργανικό λίπασμα. Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης κήπου θα είναι κατάλληλοι για κατοικίες με αυλή / κήπο, καθώς αποτελούνται από κατασκευή χωρίς βάση, ώστε τα οργανικά απορρίμματα να έρχονται απευθείας σε επαφή με το χώμα για να επιτυγχάνεται ο άμεσος εμπλουτισμός τους από μικροοργανισμούς. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της διακριτής συλλογής των οργανικών αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου:

  • Να αναδειχθούν τα αναγκαία μέσα και έργα υποδομής που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση των βιοαποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο.
  • Να αναπτυχθούν νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των σύμμεικτων αποβλήτων στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στην πηγή.
  • Να υλοποιηθούν δραστηριότητες που θα στοχεύουν άμεσα στην ενεργοποίηση των πολιτών.
  • Να αναληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, απαραίτητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Σημειώνεται ότι η κομποστοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους διαχείρισης του οργανικού μέρους των απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες, γεγονός που την καθιστά αναντικατάστατη επιλογή στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Συνιστά μια σύγχρονη και αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση των αποβλήτων και μια άριστη επιλογή επεξεργασίας στην πηγή. Επίσης, με αυτό τον τρόπο εκτρέπονται σημαντικές ποσότητες οργανικών απορριμμάτων από το ρεύμα των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων.
Διαφήμιση