Αρχική Περιβάλλον Αμίαντος: Επιτακτική η ανάγκη προστασίας των πολιτών – Τι προτείνει η ΕΕ

Αμίαντος: Επιτακτική η ανάγκη προστασίας των πολιτών – Τι προτείνει η ΕΕ

Σύνταξη: ecozen.gr

0
Αμίαντος
Διαφήμιση

Οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή, θα οδηγήσει στην ανακαίνιση παλαιών κτηρίων (υπολογίζονται πάνω από 35 εκατομμύρια) με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αμίαντο, ένα άκρως τοξικό υλικό που βρίσκεται στα παλιά κτήρια.

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια των εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μειωθεί το όριο έκθεσης εργαζομένων στις ίνες αμιάντου κατά 10 φορές από την τρέχουσα τιμή. Το όριο αυτό ισχύει ήδη στα Γαλλία, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τι συμβαίνει με τον αμίαντο

Ο αμίαντος αποτελεί φυσικό ορυκτό του οποίου οι ίνες είναι δυνατό να διαχωριστούν σε λεπτά, ανθεκτικά νήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς κλάδους, επειδή οι ίνες είναι άριστοι μονωτήρες (ανθεκτικές στη θερμότητα, τη φωτιά και τις χημικές ουσίες, και δεν είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού). Χρησιμοποιείται συχνά για την ενίσχυση τσιμέντου και άλλων υλικών. Ωστόσο, πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία (που έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 1Α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των χημικών ουσιών).

Αν προϊόντα που περιέχουν αμίαντο διαταραχθούν, είναι δυνατή η εισπνοή μικρών ινών, πράγμα που οδηγεί με την πάροδο του χρόνου σε ασθένειες όπως η αμιαντίαση, το μεσοθηλίωμα και άλλες μορφές καρκίνου. Οι ίνες αμιάντου που εισπνέονται μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος του πνεύμονα που εμφανίζεται κατά μέσο όρο 30 χρόνια μετά την έκθεση.

Στην Ευρώπη, 4 έως 7 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εκτεθούν στον αμίαντο. Το 97% από αυτούς εργάζεται στις κατασκευές και το 2% στη διαχείριση απορριμμάτων.

tneil abt 4BWZxvksKWQ unsplash

Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

  • Ο αμίαντος έχει απαγορευτεί στην ΕΕ από το 2005. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι η έκθεση στον αμίαντο κατά τις εργασίες απομάκρυνσης, κατεδάφισης, συντήρησης και επισκευής.
  • Ο αμίαντος συνεχίζει να σκοτώνει στις χώρες της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι το 78% των περιπτώσεων καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία συνδέονται με τον αμίαντο.
  • 70.000 άνθρωποι πέθαναν από την έκθεση στον αμίαντο το 2019.
  • Ο αμίαντος εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδομένος στα σπίτια και τα κτίρια γραφείων της Ευρώπης. Η κύρια απειλή προέρχεται κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να γίνει δέκα φορές χαμηλότερο το όριο για την έκθεση στον αμίαντο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το όριο θα μειωθεί από 0,1 ίνα ανά κυβικό εκατοστό σε 0,01 ίνα ανά κυβικό εκατοστό.

Η Επιτροπή στοχεύει επίσης να υποστηρίξει τα θύματα του αμιάντου, να προστατεύσει τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο και να διασφαλίσει την ασφαλή απόρριψη του αμιάντου.

Γκρεμισμένο σπίτι

Είναι τα μέτρα επαρκή για τη δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με τον William Cockburn, προσωρινό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Σήμερα βλέπουμε τους θανάτους που σχετίζονται με εκθέσεις που σημειώθηκαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Όταν ανακαινίζουμε ή εκτελούμε οικοδομικές εργασίες, κινδυνεύουμε να εκθέσουμε ξανά τους εργαζομένους στον αμίαντο. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι καλές διαδικασίες. Χρειάζεται να έχουμε την ισχυρή νομοθεσία που έχει προταθεί με τη συνιστώμενη καλή τεχνικά μέτρα.

Οι ίνες αμιάντου είναι καρκινογόνες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει απολύτως ασφαλές επίπεδο έκθεσης. Όσο περισσότερες ίνες εισπνέονται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης ασθένειας.

Η νομοθεσία στην πραγματικότητα υποχρεώνει τους εργοδότες να μειώσουν το επίπεδο έκθεσης στο χαμηλότερο δυνατό τεχνικό επίπεδο. Άρα το όριο έκθεσης δεν είναι αποδεκτό όριο. Στην πραγματικότητα είναι ένα ανώτερο όριο.

Θέτοντας ένα όριο δέκα φορές πιο αυστηρό, θα πρέπει να προβλέψουμε αρκετά αυξημένα επίπεδα προστασίας για τους ευρωπαίους εργαζομένους, αλλά αυτό πρέπει να συνδυάζεται με την ευαισθητοποίηση, την καθοδήγηση και τα εργαλεία και τις κατάλληλες διαδικασίες και στρατηγικές.

Η μελέτη εκτιμά ότι τα κόστη για την προστασία των εργαζόμενων δεν είναι τόσο μεγάλα και ως επί το πλείστον θα μπορούν να μετακυλιστούν στους πελάτες. Θα υπάρξει, φυσικά, κάποιο κόστος για τις κυβερνήσεις, καθώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τις υπηρεσίες επιθεώρησης, να δημιουργήσουν νέες εργαστηριακές εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό αυτών των χαμηλότερων επιπέδων. Όμως, όλα αυτά τα κόστη γίνονται πραγματικά ασήμαντα όταν τα συγκρίνουμε με την εξοικονόμηση για την κοινωνία από τη μείωση της χαμένης παραγωγικότητας, του κόστους θεραπείας και νοσηλείας, των πληρωμών αποζημίωσης. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα, το κόστος στον ανθρώπινο πόνο που βλέπουμε.

Για να είναι υποχρεωτικό αυτό το νέο όριο σε όλη την Ευρώπη, το κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, για να βοηθήσουν στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο.

 

Με πληροφορίες από το euronews.com

Διαφήμιση