Αρχική Επιχειρείν Βιώσιμες επενδύσεις των επιχειρήσεων και κριτήρια ESG

Βιώσιμες επενδύσεις των επιχειρήσεων και κριτήρια ESG

0
sustainability
Διαφήμιση

Του Κωνσταντίνου Κουσκούκη

H πανδημική και ενεργειακή κρίση που εξελίσσονται κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική τη μετάβαση των Ελληνικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις στρατηγικές τους εστιασμένα στη βάση των κριτηρίων Enviromental Social Governance (ESG) ως μια μετεξέλιξη της παραδοσιακής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE).

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ESG, ορίζεται η ευθύνη των επιχειρήσεων στην κοινωνία, η οποία εξασφαλίζει περιβαλλοντικά, ηθικά, καταναλωτικά και ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες με ανταποδοτικά οφέλη για αειφόρο επιτυχία ενσωματώνοντας τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες.

Έχουν παρέλθει 11 χρόνια από τη δέσμευση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για την EKE και ακόμη στην Ελλάδα θεωρείται σχετικά καινούρια και συνεχώς εξελισσόμενη η έννοια ESG με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και τα παγκόσμια πρότυπα, καθόσον το 90% των εισροών παγκοσμίως είναι κεφάλαια ESG, ενώ στην Ελλάδα μόνο το 20% των εταιριών συμμετέχουν στον Δείκτη Athex ESG.

Η εποχή της κλιματικής αλλαγής

Στη σημερινή εποχή της κλιματικής αλλαγής, η αναγκαιότητα της εφαρμογής των κριτηρίων ESG είναι πλέον γεγονός, καθώς οι κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές τα χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες ως ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής τους ταυτότητας.

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, η θέσπιση δε στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών έχει διαμορφώσει μία νέα αντίληψη στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης.

H εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής ESG είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της επιχειρηματικής ηθικής με ολιστική προσέγγιση, με προκαθορισμένες και μετρήσιμες διαδικασίες προς όφελος των μετόχων και των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, με ανανεώσιμη ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων και κινδύνων, αλλά και με την συμμετοχή της κοινωνίας.

H έννοια επίσης της ESG έχει συνδεθεί με την ή βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με την «Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα» (Corporate Sustainability and Responsibility) και με τα επιχειρηματικά μοντέλα του ψηφιακού μέλλοντος, για την βιομηχανία, τις τηλεπικοινωνίες, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και σχεδόν όλους τους κλάδους, προς όφελος όχι μόνο των επενδυτών, αλλά και των καταναλωτών.

Εξαπλώνονται οι πράσινες επενδύσεις

Οι πράσινες επενδύσεις (πράσινοι κύκνοι) κερδίζουν έδαφος σε διεθνές επίπεδο, σε μία κρίσιμη εποχή, όπου η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα παγκοσμίως, καθώς επιχειρήσεις με τα κριτήρια ESG προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών για άντληση κεφαλαίων και έκδοση τραπεζικών, κοινωνικών και βιώσιμων ομολόγων, με λιγότερους κινδύνους στο τραπεζικό σύστημα και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προβλέποντας τις παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνων και επισφάλειες των τραπεζών.

H βαθμολογία ESG εκφράζει τη γνώμη του παρόχου (Rating Agency) για την απόδοση μίας εταιρίας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ESG, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Tο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (EΣEΔ), σύμφωνα με τον N. 4706/2020, τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές, θεωρεί αναγκαία από τους εμπλεκόμενους φορείς, την στροφή στις AΠE, στη διαχείριση νερού, στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στην ενίσχυση της εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

H συγκριτική αξιολόγηση από το Χρηματιστήριο Αθηνών με τον δείκτη Athex ESG, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εφαρμογή της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύει στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στην ενθάρρυνση σύνταξης οδηγών «καλών διεθνών πρακτικών» των ΔΣ, καθώς και στην εταιρική εκπροσώπηση με την υιοθέτηση της διαφορετικότητας και της ισότητας μισθών και φύλου ως Eco Friendly επιχειρήσεις.

O κανονισμός για τη δημοσιοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR) υποχρεώνει τις εταιρίες να υποβάλλουν εκθέσεις με κριτήρια ESG για τη διαχείριση και τα παθητικά κεφάλαια.

H Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει στο μέτωπο των βιώσιμων – πράσινων επενδύσεων

H Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί πρωτοπόρος στη συνολική προσπάθεια, καθόσον με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει όλες τις δυνατότητες για να διαπρέψει στο μέτωπο των βιώσιμων – πράσινων επενδύσεων.

Tο Task Force on Climate-related Financial Disclosures έχει σκοπό την αναγνώριση της σημαντικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο διαχείρισης των ESG προκειμένου να καθιερωθεί συγκεκριμένη κουλτούρα αξιοποίησης της βιώσιμης ανάπτυξης με τα πράσινα, κοινωνικά και αειφόρα ομόλογα τα οποία έχουν αναδειχθεί ως τα πιο δημοφιλή εργαλεία χρηματοδότησης.

Tο ολοκληρωμένο τρίπτυχο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο ενσωματώνει κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης εξασφαλίζει την αναδιάρθρωση περισσότερο πράσινων και ανθεκτικών οικονομιών, ως βιώσιμη τραπεζική η οποία αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια με την έκδοση πράσινων ομολόγων.

Επιβάλλεται μακροχρόνια στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και απόδοση μιας επιχείρησης με αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΣ και με πετυχημένη εφαρμογή αρχών και πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης με μία ισχυρή, αποτελεσματική με εκπροσώπηση ανά φύλον σύνθεσή του σε πλαίσια διαφάνειας, λογοδοσίας, δημοσιοποίησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κ Κουσκούκης

Ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης είναι:

  • Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός
  • Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής,
  • Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής
  • Πρόεδρος  Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας
  • Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών

www.thermalmedicineacademy.gr – E-mail: konkouskoukis@gmail.com

Διαφήμιση