Αρχική Ανακύκλωση ΕΟΑΝ: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

ΕΟΑΝ: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Σύνταξη: ecozen.gr

0
εοαν
Διαφήμιση

Με κοινό θέμα “Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” οργανισμοί τοπικής  αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα  ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να  συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη  μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης  (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας  αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας www.ewwr.eu. 

Στο πλαίσιο αυτό στο διάστημα μεταξύ 19 έως 27 Νοεμβρίου 2022 θα διοργανωθούν  ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την  ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού στα βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά  προϊόντα για ένα κόσμο με λιγότερα απόβλητα.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η οποία θα  εστιάζει στο τρίπτυχο “Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση” (Reduce Reuse-Recycle) κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 19-27 Νοεμβρίου  2022.

H EWWR 2022 εστιάζει στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του αντίκτυπου  στο περιβάλλον της παραγωγής και της κατανάλωσης κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων, αλλά και των αποβλήτων τους.

Η κατανάλωσή τους στην Ευρώπη έχει τον  τέταρτο μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, μετά από  τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα.

Η παγκόσμια παραγωγή  κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2015, ενώ  η κατανάλωση ενδυμάτων και υποδημάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 63% έως το  2030.  

Poster EWWR 2022 EL(1)

  Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.ewwr.eu, όπου υπάρχουν οι  οδηγίες συμμετοχής, αλλά και εργαλεία και ιδέες για τη διοργάνωση δράσεων.

Οι  καταχωρήσεις των δράσεων λήγουν στις 13 Νοεμβρίου 2022. Πέρυσι, στην  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, υλοποιήθηκαν 82 ελληνικές δράσεις και  στο σύνολο των 12.500 δράσεων πανευρωπαϊκά, τρεις ελληνικές δράσεις  προκρίθηκαν ως φιναλίστ στα βραβεία EWWR και μία βραβεύθηκε ως η καλύτερη  στην κατηγορία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Όροι συμμετοχής

Με την καταχώρηση μιας δράσης στην EWWR, οι διοργανωτές συμφωνούν ότι έχουν  διαβάσει και κατανοήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Διοργανωτές δράσεων  

Ο διοργανωτής που υποβάλλει πρόταση για δράση στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη  Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες  κατηγορίες:  

 • Δημόσια διοίκηση και οργανισμοί  
 • ΜΚΟ και φορείς δημοσίου ενδιαφέροντος  
 • Επιχειρήσεις / Βιομηχανία  
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα  
 • Πολίτες  

Ημερομηνίες των δράσεων  

Η δράση πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της EWWR 2022, η  οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19 και 27 Νοεμβρίου 2022.*  

* Δραστηριότητες σχετικές με την EWWR που πραγματοποιήθηκαν καθ ‘όλη τη διάρκεια του   έτους μπορούν επίσης να εγγραφούν με την προϋπόθεση να οργανωθεί μια δράση   παρουσίασής τους κατά τη διάρκεια της EWWR.  

Δεσμεύσεις του διοργανωτή δράσης:  

 • Οι δράσεις EWWR θα αναληφθούν από Διοργανωτές Δράσης με σαφώς  προσδιορισμένη ταυτότητα.  
 • Οι δράσεις πρέπει να επικυρώνονται επισήμως από τον εγχώριο συντονιστή της EWWR.  Για την Ελλάδα, συντονιστής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ  (www.eoan.gr).  
 • Η επικυρωμένη δράση θα είναι νομότυπη και θα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες  και εγκρίσεις από τους τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή της.  
 • Η δράση δεν θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση πολιτικού ή θρησκευτικού  σκοπού και δεν θα παραβιάζει τα χρηστά ήθη.  
 • Η δράση θα είναι μη κερδοσκοπική και η συμμετοχή των πολιτών θα είναι δωρεάν.  • Σε καμία περίπτωση η δράση δεν θα επικεντρώνεται σε προϊόν ή εμπορικό σήμα.  • Το λογότυπο της EWWR θα χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο της επικυρωμένης  δράσης.  
 • Εφόσον το επιθυμούν, οι επικυρωμένες δράσεις θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία  για επιλογή τους ως υποψήφιες για τα απονεμόμενα βραβεία της EWWR. 

 

Περιεχόμενο δράσεων της EWWR 

 Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από μια   σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών, που βασίζονται σε μια ιεραρχία διαχείρισης  αποβλήτων η οποία δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη κατά πρώτο λόγο (το καλύτερο  απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ). Σύμφωνα με αυτήν την ιεραρχία, η EWWR  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας στη διαχείριση των  αποβλήτων.  

Μια δράση στην EWWR πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα  θέματα:  

 1. Αυστηρή αποφυγή και μείωση των αποβλήτων στην πηγή: ενέργειες που  αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον επείγοντα περιορισμό της  ποσότητας των αποβλήτων που παράγουμε. Η δράση θα παρέχει συμβουλές σχετικά  με τον τρόπο αποφυγής ή μείωσης των αποβλήτων στην πηγή (π.χ. επιλέγουμε  προϊόντα που έχουν μικρή ή καθόλου συσκευασία, εκείνα που φέρουν οικολογικό  σήμα, επιλογή άυλων δώρων, κλπ).  
 2. Επαναχρησιμοποίηση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: ενέργειες που  επιδιώκουν να υπενθυμίσουν στο κοινό ότι τα προϊόντα μπορούν να έχουν δεύτερη  ζωή, ενέργειες που προωθούν την καθυστέρηση της αγοράς ενός νέου προϊόντος  επιλέγοντας την επισκευή, να ενθαρρύνουν τη δωρεά προϊόντων που δεν χρειάζονται  πλέον, ενέργειες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του καταναλωτή επιλέγοντας  επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, κλπ.  
 3. Διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων: ενέργειες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση  των πολιτών στη διαλογή των αποβλήτων φέρνοντάς τα στο κατάλληλο συλλέκτη,  οργανώνοντας επισκέψεις ενημέρωσης σε εγκαταστάσεις διαλογής και ανακύκλωσης,  κλπ.  
 4. Δράσεις καθαρισμού: δράσεις που επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή των  ανθρώπων και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ποσότητα των απορριμμάτων  που απορρίπτονται στη φύση και τη συλλογή αποβλήτων που απορρίπτονται  παράνομα σε δάση, σε παραλίες, σε όχθες ποταμών, κλπ.  

Κάθε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων έχει τη δική της θεματική  ενότητα. Για το 2022 είναι τα “Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” και αναφέρεται  στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της παραγωγής και της κατανάλωσης  κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η κατανάλωση τους στην Ευρώπη έχει τον τέταρτο  μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή, μετά από τα τρόφιμα, τη  στέγαση και την κινητικότητα.  

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προτεινόμενη δράση εστιάζει εξ ολοκλήρου σε ένα θέμα  διαφορετικό από αυτά που αναφέρονται παραπάνω θα απορριφθεί. Για παράδειγμα, θα  απορριφθούν δράσεις που βασίζονται σε αποτέφρωση αποβλήτων ή άλλη επεξεργασία με  “σπατάλη ενέργειας”. Τα γενικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μέρος μιας δράσης της EWWR, αλλά πρέπει να   δοθεί η δέουσα προσοχή στην προτεραιότητα της πρόληψης.  

 Ασφάλεια δεδομένων 

Με την εγγραφή μιας δράσης στην ewwr.eu, ο διοργανωτής της δράσης συμφωνεί να  δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τη δράση, όπως ζητούνται στη φόρμα εγγραφής.  

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπεί, τον  ιστότοπό του, τη διεύθυνση, τα προαιρετικά στοιχεία επικοινωνίας, την περιγραφή της  δράσης, την ημερομηνία διεξαγωγής και το θέμα που καλύπτει.  

Είναι σημαντικό να παρέχετε δημόσια τα στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε οι πολίτες να  μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας όταν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση σας.  

Οι πληροφορίες που δίνονται δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους  για εμπορικούς σκοπούς.  

Φωτογραφίες και βίντεο  

Συμφωνείτε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράζεστε με τον Συντονιστή των  δράσεων ή και με τη γραμματεία της EWWR, ενδέχεται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα  Flickr, στην ψηφιακή γκαλερί φωτογραφιών της EWWR, ή στο κανάλι Youtube και να  χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της EWWR. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς  σκοπούς.  

Εάν δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας, αναφέρετέ το κατά  την αποστολή του υλικού. 

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕθνική προτεραιότητα: Γενναία επιδότηση εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων
Επόμενο άρθροΜουσείο Ακρόπολης: «Στα σπίτια των αρχαίων χωρίς τηλεόραση και ίντερνετ»