Αρχική Special Topics - 2 Energean: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Energean: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Σύνταξη: ecozen.gr

Το τρίπτυχο ESG (Environment, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για το επιχειρησιακό μοντέλο της Energean

0
Διαφήμιση
Η Energean ενεργεί ως πρωτοπόρος στον κλάδο της στην ευθυγράμμιση με τον παγκόσμιο στόχο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσω της μετατροπής της σε ουδέτερη σε άνθρακα. Γίνεται έτσι η πρώτη upstream εταιρεία που έθεσε ως στόχο τη μετατροπή της σε Net Zero το 2050. Ευθυγραμμίζεται έτσι απόλυτα τόσο με τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα όσο και με το στόχο του Ισραήλ για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.
Η Energean προχώρησε στην δημοσίευση της 4ης Ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report) που καλύπτει την φιλοσοφία της και τις δραστηριότητές της για το 2021. Η Έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποία η εταιρεία εφάρμοσε και διαχειρίστηκε την πολιτική της βιωσιμότητας τόσο σε επίπεδο Ομίλου καθώς και στο επιχειρησιακό πεδίο.
Το τρίπτυχο ESG (Environment, Social, Governance – Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες για το επιχειρησιακό μοντέλο της Energean και βρίσκονται στην καρδιά του συστήματος αξιών της, του ETHOS της. To τελευταίο εμπεριέχει το κύριο όραμα της Energean που είναι η δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς της εταίρους (Stakeholders) και η δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες και τις κοινωνίες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.
image001[629]

Σημαντικές επιδόσεις

22% μείωση των εκπομπών στο πεδίο εφαρμογής 1 σε σύγκριση με το 2020.
8% μείωση της έντασης άνθρακα σε σύγκριση με το 2020.
84% μείωση των εκπομπών Scope 2 του Νet σε σύγκριση με το 2020
Πράσινηηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Πολιτική για την κλιματική αλλαγή
ΒραβείοΚαλύτερη στρατηγική ενεργειακής ανάπτυξης ESG Ευρώπη 2021από την Capital Finance International (CFI).
Βελτίωση της βαθμολογίας του CDP για την κλιματική αλλαγή από Β- σε Β και της βαθμολογίας για τη δέσμευση των προμηθευτών από Β σε Α-

Στόχοι για το 2022


Μείωση της έντασης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% έως το 2022.
Ανίχνευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 140641.
Πρόοδος του έργου CCS στον Πρίνο, Ελλάδα.
Πρόοδος του σχεδίου μετάβασης στο Net Zero και αγοράπράσινωνπροϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις.
– Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για την επίτευξη απόλυτης μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περίπου 8%.
Εφαρμογή προγραμμάτων ανίχνευσης και επισκευής διαρροών (LDAR) για την παρακολούθηση και ενεργό μείωση των εκπομπών μεθανίου σε όλους τους χώρους.
Η πλήρης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021 είναι προσβάσιμη εδώ. Η εταιρεία δεσμεύεται για διαφάνεια και η Έκθεση, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχει αξιολογηθεί από την Ernst & Young.
πρασινη γη green earth

«Η εταιρική μας κουλτούρα ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα»

H Ίλια Ρήγα, Επικεφαλής του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σχολίασε σχετικά: «Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια Έκθεση που εκφράζει την ιδιαίτερη θέση μας στον κόσμο της ενέργειας, μια θέση που χαρακτηρίζεται από τη δραστηριοποίηση σε πολλές διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Μολονότι έχουμε ηγετική παρουσία στην βιώσιμη ανάπτυξη στον χώρο της έρευνας και της παραγωγής υδρογονανθράκων, η υψηλή αίσθηση της εταιρικής μας ευθύνης δεν περιορίζεται στα περιβαλλοντικά θέματα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το ότι παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας στους ανθρώπους μας και για το ότι η εταιρική μας κουλτούρα ενθαρρύνει την διαφορετικότητα, την έλλειψη αποκλεισμών και την θετική μας ενασχόληση με τις ευρύτερες κοινωνίες που φιλοξενούν τις δραστηριότητές μας».

Ενεργειακή ασφάλεια

Με αφορμή την δημοσιοποίηση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, ένα blog από τον Μαθιό Ρήγα, CEO του ομίλου Energean, είναι διαθέσιμο εδώ: «Ένα μείζον θέμα που αναδείχθηκε με έμφαση μετά την ολοκλήρωση της περιόδου που αφορά η Έκθεση, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Ποτέ άλλοτε στην πρόσφατη ιστορία της ανθρωπότητας το ζήτημα αυτό δεν είχε ξανά τέτοια σημασία. Η φρικώδης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη μια ενεργειακή κρίση,  η οποία θα αναδιαμορφώσει και θα επανακαθορίσει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά για τις επόμενες δεκαετίες. Καθώς έχουμε μπροστά μας ένα νέο και αβέβαιο μέλλον, η ενεργειακή ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα – εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο – έχει καθορίσει την πολιτική ατζέντα. Σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, οι εταιρείες που επιχειρούν στον ενεργειακό τομέα, έχουν έναν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας, υπηρετώντας τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης ν.7 του ΟΗΕ κατά τον οποίο η παροχή ενέργειας θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμη, προσιτή και αξιόπιστη».

Μείωση εκπομπών 

-Το 2021 ήταν χρονιά μετασχηματισμού για την Energean, καθώς η εταιρεία εστίασε στο φυσικό αέριο, μια επιλογή η ορθότητα της οποίας αφορά τόσο τον πλανήτη όσο και τις κοινωνίες που υποδέχονται τις δραστηριότητες της εταιρείας.

-Στη διάρκεια του έτους, η Energean πέτυχε περαιτέρω μείωση κατά 8% στις εκπομπές άνθρακα (συνολικά 73% από το 2019, με στόχο να υποχωρήσουν κατά 85% ως το 2025), οι οποίες μειώθηκαν στα 18,3 κιλά CO2 ανά παραγόμενο βαρέλι ισοδυνάμου πετρελαίου. Παράλληλα, εφάρμοσε και πολιτική μηδενικής καύσης αερίων, πέραν από έκτακτες καταστάσεις, σε όλες τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της.

-Επιπλέον, το 2021 η Energean εξασφάλισε την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών της στην Ιταλία με ενέργεια παραγόμενη κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές, επιτυγχάνοντας τον μηδενισμό των εκπομπών στο πλαίσιο του Scope 2 σε όλες, πλέον, τις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις της.

 

Αξιολογήσεις

-Τον Δεκέμβριο του 2021, το Carbon Disclosure Project (CDP) αναβάθμισε σε «Β» από «Β-» την αξιολόγηση της Energean, όταν ο μέσος όρος του κλάδου αξιολογείται με «C».

-Η Morgan Stanley Capital Index αναβάθμισε την αξιολόγηση της Energean σε «ΑΑ» από «Α» το 2020.

-Ο οίκος Sustainalytics αξιολόγησε ως Leader την εταιρεία, κατατάσσοντάς της πάνω από το 90% του κλάδου.

Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον

-Η Ασφάλεια είναι και θα παραμείνει η πρώτη προτεραιότητα της Energean και η εταιρεία είναι υπερήφανη που είχε εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα και κατά το 2021.

-Στη διάρκεια τη χρονιάς, η Energean συμπλήρωσε πάνω από 11 εκατ. ανθρωποώρες χωρίς ατύχημα (Lost Time Injury) στην κατασκευή του FPSO «Energean Power» στην Σιγκαπούρη και σχεδόν 1 εκατ. ανθρωποώρες στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί.

Κοινωνία 

-Για την Energean, η υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισής της για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το project ανάπτυξης του κοιτάσματος Karish στο Ισραήλ θα

ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ανατολική Μεσόγειο με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

-Η δέσμευσή μας για το Περιβάλλον και την Κοινωνία επιβεβαιώθηκε καθώς, παρά την πανδημία του COVID-19,  καταφέραμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες τόσο σε δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος (καθαρισμοί παραλιών κ.α.) όσο και σε πρωτοβουλίες για την στήριξη των συμπολιτών μας και των δομών που τους εξυπηρετούν στην καθημερινή τους ζωή.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΒρέθηκαν 200 πτώματα σε ερείπια πολυκατοικίας στη Μαριούπολη
Επόμενο άρθροΚαραντίνα 21 ημερών για επαφές με κρούσμα ευλογιάς- Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ