Αρχική Καταστροφές Κρήτη: Σε καταβόθρα οφείλεται η αποστράγγιση καναλιού της λίμνης Κουρνά

Κρήτη: Σε καταβόθρα οφείλεται η αποστράγγιση καναλιού της λίμνης Κουρνά

0
καταβόθρα Κουρνα
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Σε ύπαρξη καταβόθρας οφείλεται η αποστράγγιση καναλιού της φυσικής λίμνης Κουρνά, η οποία δημιουργήθηκε σε αύλακα βορειοανατολικά της λίμνης.

Μετά από αίτημα του Αντιδημάρχου Αποκορώνου κ. Ιωάννη Αποστολάκη, κλιμάκιο της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) πραγματοποίησε αλλεπάλληλες αυτοψίες στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τις αιτίες αποστράγγισης του καναλιού προς το φράγμα.

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, την επομένη από το σχετικό αίτημα του Δήμου Αποκορώνου, το κλιμάκιο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., επισκέφθηκε τη λίμνη, ενώ οι  αυτοψίες συνεχίσθηκαν και τις επόμενες ημέρες μέχρι τα τέλη του μήνα. Ελέχθησαν παλιά φρέατα και κανάλια άρδευσης που λειτουργούσαν κατά το παρελθόν, καθώς και ο ποταμός Δέλφινος ο οποίος αποτελεί τη φυσική επιφανειακή απορροή των νερών της λίμνης.

καταβόθρα Κουρνα1

Ο εντοπισμός καταβόθρας

Στις 25 Οκτωβρίου  2021 προσδιορίσθηκε  η θέση και η αιτία όπου λαμβάνει χώρα η αποστράγγιση της αύλακας. Συγκεκριμένα, εντός αυτής και υποκείμενα ενός μικρού πάχους στρώματος από κορεσμένα ιζήματα (αλλουβιακές αποθέσεις), εντοπίσθηκε στόμιο καταβόθρας εντός της χοάνης που διαμορφώνεται σε αδιαβάθμητα ελαφρά συνδεδεμένα κορήματα. Η καταβόθρα σχηματίζεται σε συνεκτικές αργιλομαργαϊκές αποθέσεις και η αποστράγγιση ακολουθεί την κατακόρυφη συνιστώσα. Το στόμιο της καταβόθρας έχει διαστάσεις 0,35m x 0,25m περίπου και σχήμα έλλειψης.
Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αποκορώνου σύσκεψη των συναρμοδίων φορέων για την διαχείριση της κατάστασης, στην οποία συμμετείχε και ο Προϊστάμενος της Π.Μ Κρήτης Γιάννης Μιχαλάκης.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και συγκεκριμένα η αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας του φαινομένου, καθώς και για τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για την αποτροπή του φαινομένου αποστράγγισης.

 

Διαφήμιση