Αρχική Ελληνικά Προϊόντα Ελληνικός αγροτουρισμός: Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Best Tourism Villages»

Ελληνικός αγροτουρισμός: Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Best Tourism Villages»

0
AGROTOURISM
Εικόνα: UNSPLASH/Adam Dam
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Τον ελληνικό αγροτουρισμό προβάλλει το υπουργείο Τουρισμού. Με τη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό «Best Tourism Villages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.

Ανάδειξη τριών ελληνικών αγροτουριστικών προορισμών

Το υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως εθνικός φορέας στο διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ). Στόχος η ανάδειξη τριών χωριών ή δημοτικών κοινοτήτων της Ελλάδας. Με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, που προωθούν τον αγροτουρισμό. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τρεις πυλώνες. Την απονομή σήματος «best tourism village». Τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης όσων υποψηφιοτήτων δεν κατάφεραν να πάρουν το σήμα. Τη συμμετοχή των υποψηφίων στο δίκτυο συντονισμού και ανάδειξης καλών πρακτικών.

Πρόσκληση συμμετοχής

Η αρμόδια για τις ειδικές μορφές Τουρισμού, υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, απέστειλε επιστολές σε όλους τους Περιφερειάρχες. Τους ενημερώνει για το διαγωνισμό, ζητώντας από τους οικείους δήμους τους να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας. Η συμμετοχή κατατίθεται στο υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021. Ακολούθως, το υπουργείο θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες. Θα προτείνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου τρία χωριά ή δημοτικές κοινότητες της Ελλάδας προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.

white labeled wine bottle

Οφέλη

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου του αγροτουρισμού. Στην αξιοποίηση και στη διαφύλαξη των αγροτικών χωριών, σε συμφωνία με τα συνδεόμενα χωριά, τοπία, συστήματα γνώσεων. Την ποικιλότητα, τις τοπικές αξίες και δραστηριότητες. Επίσης, στόχος είναι η προώθηση καινοτόμων και μετασχηματιστικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού σε αγροτικούς προορισμούς. Οι οποίοι συμβάλλουν με τη σειρά τους στην πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και των πυλώνων που αυτή περιλαμβάνει (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική). Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, “συμμετέχουμε ως χώρα στο διαγωνισμό και αναδεικνύουμε προορισμούς με στόχευση ένα ισορροπημένο αγροτουριστικό μοντέλο ανάπτυξης».

Διαφήμιση