Αρχική Ειδήσεις Κτηματολόγιο: Μέσω του gov.gr οι αιτήσεις διόρθωσης ακινήτων

Κτηματολόγιο: Μέσω του gov.gr οι αιτήσεις διόρθωσης ακινήτων

0
BUILDINGS ATHENS .2
Εικόνα: UNSPLASH/Semina Psichogiopoulou
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Εκσυχρονίζεται το Κτηματολόγιο. Πλέον όλες οι αιτήσεις διόρθωσης των ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του  gov.gr.  Η ρύθμιση ψηφίστηκε από τη Βουλή, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  Πρόκειται για ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών Οδηγιών 2019/878 και της  2019/879.

Απλά και γρήγορα

Η τροπολογία αποσκοπεί στην απλοποίηση και επιτάχυνση της υποβολής αιτήσεων διόρθωσης. Η νέα διαδικασία προέκυψε κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έρχεται να βελτιώσει τους χρόνους και τους μηχανισμούς εξέτασης των αιτήσεων και να δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου στους ιδιοκτήτες και στις συναλλαγές γύρω από τα ακίνητα. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν εκείνες τις περιοχές όπου η εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει (δηλαδή περιοχές όπου η ανάρτηση έγινε μετά τον Μάιο του 2020). Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται συνολικά η λειτουργία του Κτηματολογίου. Συγκεκριμένα:

  • Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει εκ νέου στους πολίτες τ δυνατότητα να προσφύγουν στις δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων. Είτε η έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης εισηγείται την αποδοχή είτε την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης. Με το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς, η δυνατότητα αυτή υφίστατο μόνο στις περιπτώσεις θετικής εισήγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, σε περίπτωση θετικής εισήγησης, είναι να θίγονται δικαιώματα τρίτων. Αλλιώς, η προσφυγή σε δευτεροβάθμια επιτροπή καθίσταται άνευ αντικειμένου.
  • Όλη η διαδικασία κατάθεσης, εξέτασης και εν γένει παρακολούθησης της πορείας των αιτήσεων διόρθωσης ψηφιοποιείται και διεξάγεται μέσω του gov.gr. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται σημαντικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές μακριά από την κατοικία τους, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες στη διαδικασία. Αυτονόητα, όποιος το επιθυμεί εξακολουθεί να μπορεί να καταθέτει αιτήσεις διόρθωσης με φυσική παρουσία στα κτηματολογικά γραφεία.
  • Με την τροπολογία ρυθμίζεται και η δημοσιότητα των εκθέσεων που εκδίδουν τα Γραφεία Κτηματογράφησης. Το ισχύον καθεστώς αποδείχτηκε ασαφές ως προς αυτό το ζήτημα. Για αυτό η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται να καταστήσει υποχρεωτική την ανάρτηση των εκθέσεων αυτών στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενδυναμώνοντας έτσι τις δικλίδες διαφάνειας. Έτσι, ο πολίτης θα ενημερώνεται για τις εν λόγω αναρτήσεις από σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα. Ο οποίος υποχρεούται να παρέχει και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να ενημερωθούν τυχόν θιγόμενοι τρίτοι ή να κατατεθούν αντίθετες απόψεις του αιτούντος.
Διαφήμιση