Αρχική Special Topics Κ. Σκρέκας: «Νέα εποχή για τα Ελληνικά Πετρέλαια» – Στροφή προς τις...

Κ. Σκρέκας: «Νέα εποχή για τα Ελληνικά Πετρέλαια» – Στροφή προς τις ΑΠΕ

0
ΕΛΠΕ
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

O στρατηγικός μετασχηματισμός του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), προκειμένου να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην παραγωγή και εμπορεία σύγχρονων μορφών ενέργειας, με χαμηλό πλέον περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτέλεσε το θέμα της συνάντησης εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και της γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΠΕ.

Ειδικότερα, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΠΕ, Γιάννης Παπαθανασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης και ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων, Γιώργος Αλεξόπουλος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ενώ, με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο μετεξέλιξης των ΕΛΠΕ, για πρώτη φορά γίνεται ουσιαστική συζήτηση και σχεδιασμός για τις επιπτώσεις της ενεργειακής μετάβασης σε σχέση με την αγορά πετρελαίου

Βασικοί άξονες του μετασχηματισμού

Οι επικεφαλής της διοίκησης των ΕΛΠΕ παρουσίασαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους βασικούς άξονες του μετασχηματισμού του Ομίλου, οι οποίοι προβλέπουν: 

  • Επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής σχετικά με το ESG (Environmental, Social, Corporate Governance). Θα υιοθετηθεί η επενδυτική φιλοσοφία ESG, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση και γενικότερα τη βιωσιμότητα. Αναπροσαρμόζονται άμεσα οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. 
  • Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων, με επενδύσεις στην καινοτομία και την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 
  • Καθιέρωση σύγχρονης και κατάλληλης εταιρικής δομής, που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας. 
  • Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης στο πιο υψηλό επίπεδο, προκειμένου ο Όμιλος να βρίσκεται στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών, αλλά και να διασφαλίζει τη διοίκηση με κανόνες διαφάνειας προς τις αγορές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. 

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης

Συζητήθηκε, επίσης, ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και η εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 για τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, ο οποίος υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα της Βουλής πλην του ΚΚΕ.   

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έχω τη χαρά σήμερα να υποδεχτώ τη διοίκηση του Ομίλου των ΕΛΠΕ για να συζητήσουμε διεξοδικά για το στρατηγικό σχέδιο μετεξέλιξης του Ομίλου, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους εθνικούς στόχους της χώρας για τη σταδιακή απεξάρτηση από ρυπογόνα καύσιμα, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δίνουν τη δυνατότητα στα Ελληνικά Πετρέλαια να πρωταγωνιστήσουν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης της νέας εποχής.

Για πρώτη φορά έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα διασφαλίσει την ευημερία και την ανάπτυξη της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων και υψηλά αμειβόμενων. Απέναντι στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, ο Όμιλος ΕΛΠΕ, με πλήρη στήριξη και συνεργασία των βασικών μετόχων, θα αναπτυχθεί ως ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος επενδύοντας σε τεχνολογίες και προϊόντα που θα δημιουργήσουν ισχυρή προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου». 

Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε: «Ενημερώσαμε τον Υπουργό για την καινούργια εποχή την οποία σχεδιάζουμε για τα ΕΛΠΕ προκειμένου, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, να παραμείνει όχι απλά μόνο ο μεγαλύτερος ενεργειακός Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και να βελτιώσουμε το αποτύπωμα που θα έχει επίπτωση στο περιβάλλον, θα έχει επίπτωση στην εικόνα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων των στελεχών και όλων των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ η προσπάθεια αυτή θα έχει μεγάλη επιτυχία και θα δώσει καινούργια πνοή στα ΕΛΠΕ».

Στόχος η ένταξη στο ευρύτερο εθνικό σχέδιο μετάβασης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε τον Υπουργό και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου σχετικά με τη στρατηγική και τα σχέδιά μας για το μέλλον.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια είναι μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές μονάδες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ένας Όμιλος εταιρειών που έχει μια πολύ σημαντική και πετυχημένη πορεία τα τελευταία 25 χρόνια.

Αλλά, για να πάμε μπροστά στο μέλλον θα πρέπει να σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη όσα πρόκειται να συμβούν και όχι εκείνα που ήδη έχουμε ζήσει. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετεξέλιξης του Ομίλου, έτσι ώστε επιχειρηματικά να έχει την ίδια σημαντική θέση και βαρύτητα στα επόμενα 30 χρόνια, να είναι ενταγμένος μέσα στο ευρύτερο εθνικό σχέδιο μετάβασης στην εποχή της νέας ενέργειας και να βοηθήσει στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί σε θέματα περιβάλλοντος, ενισχύοντας παράλληλα και την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας». 

 

Διαφήμιση