Αρχική Ενέργεια Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης: Συνέδριο ΚΕΔΕ

Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης: Συνέδριο ΚΕΔΕ

0
STREET LIGHT

Σύνταξη: ecozen.gr

∆ιεθνές συνέδριο για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας  (ΚΕΔΕ). Το συνέδριο θα μεταδοθεί διαδικτυακά (Πέμπτη 13 Μαΐου, 10:00). Στόχος των εργασιών είναι η ενημέρωση των δήμων και των σχετιζόμενων φορέων για τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
PRODESA. Το πρόγραμμα αφιορά στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στη νότια Αττική. Έμφαση δίδεται στην καινοτόμο χρηματοδότηση. Επίσης, στον τρόπο που οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης μπορούν να αποτελέσουν αποδοτικό εργαλείο στα τοπικά ενεργειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ευρωπαϊκά κονδύλια

Το έργο χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δήμοι μπορούν να απορροφούν κονδύλια για την ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων και οδοφωτισμού. Επίσης, για την ανεύρεση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Την έναρξη του συνεδρίου θα κάνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ∆ημήτρης Παπαστεργίου. Ήδη αρκετοί δήμοι αναζητούν τρόπους ενίσχυσης και τεχνογνωσία για τη μετεξέλιξή τους σε smart cities. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Σκρέκας και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Η μετάδοση θα γίνει από τη σελίδα της ΚΕΔΕ στο Facebook και το κανάλι της στο Youtube.

Διαφήμιση