Αρχική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Π.Ε Προτεραιότητα η βιωσιμότητα για την ελληνική ξενοδοχία

Προτεραιότητα η βιωσιμότητα για την ελληνική ξενοδοχία

0
δωμάτιο ξενοδοχείο

Σύνταξη: ecozen.gr

Στην ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καταλυμάτων μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στοχεύει η ελληνική ξενοδοχία.

Για τον λόγο αυτό  Μνημόνιο Συνεργασίας, υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΞΕΕ) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Δρ Λάμπρος Πυργιώτης.

Στόχοι του μνημονίου συνεργασίας

  • Η ανάδειξη των κατάλληλων μέτρων και δράσεων πολιτικής, που θα προταθούν στην Ελληνική Πολιτεία ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για την ταυτόχρονη ανάπτυξη της Ελληνικής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Η επιτάχυνση της πορείας ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε έναν μεγάλο αριθμό Ξενοδοχειακών Μονάδων της χώρας μας, στο πλαίσιο σχετικών Επενδυτικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα ανακοινωθούνμελλοντικά από την Ελληνική Πολιτεία.

Επισημαίνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα στις βασικές προτεραιότητες πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Που προβλέπει την αξιοποίηση του δυναμικού για μείωση εκπομπών, προώθηση ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις τουριστικές μονάδες.

Μέτρα και δράσεις για τα ξενοδοχεία

Το ΞΕΕ ήδη επεξεργάζεται σειρά μέτρων και δράσεων πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου το ΚΑΠΕ δύναται να παρέχει συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, στους τομείς εξειδίκευσης του. Όπως:

  • Ενημέρωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογιών των ΑΠΕ.
  • Κατάρτιση των ξενοδόχων στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ και του βιοκλιματικού σχεδιασμού στις επιχειρήσεις τους.
  • Σύνταξη των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την κατηγορία των «πράσινων ξενοδοχείων».
  • Ανάπτυξη της νέας μορφής καταλύματος “glamping”.
  • Χωροταξικό σχεδιασμό και φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών.
  • Αξιολόγηση των συστημάτων οικολογικής πιστοποίησης στα ξενοδοχεία.
  • Ανάδειξη των κτηρίων των ξενοδοχειακών μονάδων σε “energy positive buildings”.

Προτεραιότητα η βιωσιμότητα για την ελληνική ξενοδοχία

«Για την ελληνική ξενοδοχία, η βιωσιμότητα είναι προτεραιότητα, τόνισε ο κ.Βασιλικός. Το ξενοδοχείο, αξιοποιώντας και τις προγραμματικές στοχεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της πράσινης μετάβασης, που θα υπηρετεί το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, το ΞΕΕ έχει διαμορφώσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσεων και η παρούσα συμφωνία συνεργασίας με το ΚΑΠΕ έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια για την επίσπευση του μετασχηματισμού της τουριστικής οικονομίας με όρους αειφορίας.»

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Από την πλευρά του ο κ. Πυργιώτης, επεσήμανε πως «ο τουρισμός συνιστά έναν νευραλγικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο όρο.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, βελτιώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμά τους και τις συνθήκες ποιότητας των υπηρεσιών τους, με σημαντική μόχλευση για το σύνολο της οικονομίας».

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here