Αρχική Ειδήσεις Η εξάλειψη αστέγων έως το 2030, στόχος της ΕΕ

Η εξάλειψη αστέγων έως το 2030, στόχος της ΕΕ

0
To παλαιοβιβλιοπωλείο αστέγων του Λεωνίδα Κουρσούμη
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Πάνω από 4 εκατομμύρια άστεγοι ζουν αυτή την στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί 70% την τελευταία 10ετία.

Η έλλειψη στέγης αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μορφές φτώχειας. Που προκαλείται από τον συνδυασμό διαρθρωτικών, θεσμικών και προσωπικών παραγόντων.

Η Επιτροπή Αναφορών (PETI), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανησυχεί και λόγω της πανδημίας.

Προειδοποιεί πως οι άστεγοι και οι άνθρωποι σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο εν όψη του COVID-19. 

Σε προσχέδιο ψηφίσματος που εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ, η PETI εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση περισσότερων από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους άστεγους.

Καθώς η συνεχιζόμενη κρίση COVID-19 οδηγεί σε αύξηση των ανέργων και τους καθιστά ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενους από την κοινωνική προστασία.

Η έλλειψη στέγης και ο αποκλεισμός από τη στέγασης αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα που χρήζει μόνιμης λύσης, τονίζουν οι ευρωβουλευτές

Προσθέτοντας ότι η αξιοπρεπής στέγαση και η συμμετοχή στην κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας, για να μπορούν οι άνθρωποι να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Εξαλείφοντας την αστεγία σε επίπεδο ΕΕ

Το προσχέδιο ψηφίσματος υπενθυμίζει ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. Και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την εξάλειψη της αστεγίας σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030.

Η έλλειψη στέγης αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο σοβαρές μορφές φτώχειας και στέρησης που πρέπει να καταργηθεί με βιώσιμο τρόπο.

Ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τους προσωπικούς και διαρθρωτικούς παράγοντες κινδύνου (όπως η στέγαση και η απασχόληση), εξηγούν οι ευρωβουλευτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ισχυρότερη δράση για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη μείωση και την εξάλειψη της αστεγίας.

Να συνεχίσει να κινητοποιεί πόρους και να προτείνει ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Εθνικές Στρατηγικές για την Εξάλειψη της Αστεγίας.

Η Επιτροπή ζητά επίσης ένα κοινό πλαίσιο ορισμών και συνεκτικούς δείκτες για την αστεγία.
Που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της έκτασης της κατάστασης, καθώς και σε ισχυρότερους μηχανισμούς συλλογής δεδομένων.

Υποστήριξη και επανένταξη των αστέγων

Πρόσθετες συστάσεις προς τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν:

  • Ανάληψη πρωτοβάθμιας ευθύνης για την αντιμετώπιση της αστεγίας και την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση·ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
  • Παροχή ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Υποστήριξη της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένων μέτρων κατάρτισης και στοχοθετημένων προγραμμάτων.
  • Υλοποίηση μακροπρόθεσμων εθνικών στρατηγικών για την εξάλειψη της αστεγίας, βασισμένων σε στεγαστικές και κοινωνικές πολιτικές.
  • Αποποινικοποίηση της αστεγίας.
  • Παροχή οικονομικής βοήθειας σε ΜΚΟ και υποστήριξη των τοπικών αρχών για την εξασφάλιση ασφαλών χώρων για τους άστεγους και την αποφυγή εξώσεων.
  • Παροχή συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ως προσωρινές λύσεις.
  • Προώθηση δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση της ενεργούς ένταξης.

 

Διαφήμιση