Αρχική COVID-19 COVID-19: «Πράσινο φως» για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

COVID-19: «Πράσινο φως» για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

0
ευρωκοινοβούλιο
Διαφήμιση

Σύνταξη: ecozen.gr

Tο μηχανισμό που θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες COVID-19, ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο.
Ανάμεσα στις έξι προτεραιότητες στα εθνικά σχέδια, είναι και η πράσινη μετάβαση.

Οι επιτροπές Προϋπολογισμών και Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ενέκριναν:

  • Τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τους κανόνες για την παροχή χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility).
  • Τη διαπραγματευτική εντολή για την έναρξη των συνομιλιών με τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές, επιθυμούν να ανακοινωθεί η εντολή κατά την προσεχή σύνοδο ολομέλειας στις 11-13 Νοεμβρίου. Ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συνομιλιών χωρίς καθυστέρηση.

Κριτήρια για τη λήψη χρηματοδότησης

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος μόνο για τα κράτη μέλη που δεσμεύονται να σέβονται το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έξι προτεραιότητες της ΕΕ, στα εθνικά σχέδια

  1. Πράσινη μετάβαση.
  2. Ψηφιακός μετασχηματισμός.
  3. Οικονομική συνοχή και ανταγωνιστικότητα.
  4. Κοινωνική και εδαφική συνοχή.
  5. Θεσμική αντίδραση σε κρίσεις.
  6. Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Κάθε τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να αξιοποιεί τουλάχιστον:

  • Το 40% του προϋπολογισμού του για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
  • Το 20% για ψηφιακές δράσεις.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να επιφέρουν μακροχρόνια βελτίωση στις χώρες της ΕΕ. Τόσο από κοινωνική όσο και από οικονομική άποψη, καθώς και να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα πακέτα μεταρρυθμίσεων και στιβαρών επενδυτικών μέτρων.

672,5 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια

Οι ευρωβουλευτές ζητούν το ποσό των 672,5 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια να διατεθεί για τη χρηματοδότηση εθνικών μέτρων που στοχεύουν στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Επιδιώκουν η χρηματοδότηση να είναι διαθέσιμη για τέσσερα έτη (αντί για τρία, όπως πρότεινε το Συμβούλιο). Και οι κυβερνήσεις της ΕΕ να μπορούν να ζητούν έως και 20% προχρηματοδότηση για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αντί του προτεινόμενου 10%, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα και να κάνουν περισσότερα.

Διαφάνεια και επικοινωνία

Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ως αρμόδια για την εφαρμογή του μηχανισμού) να λογοδοτεί στο ΕΚ.
Υποβάλλοντας έκθεση δύο φορές το χρόνο, στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης των στόχων και των οροσήμων. Καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Τόνισαν επίσης ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του μηχανισμού είναι ορατές στο κοινό, χαρακτηρίζοντας σαφώς τα υποστηριζόμενα έργα ως «Πρωτοβουλία Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Διαφήμιση