Αρχική Περιβάλλον Να μπει “στοπ” στην παγκόσμια αποψίλωση των δασών, ζητούν οι ευρωβουλευτές

Να μπει “στοπ” στην παγκόσμια αποψίλωση των δασών, ζητούν οι ευρωβουλευτές

0
Δάσος, δάση, φύση
Διαφήμιση

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πρόταση ώστε τα προϊόντα που καταναλώνονται στην ΕΕ να μην συνεισφέρουν στην παγκόσμια καταστροφή δασών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να απαγορεύει τη διάθεση στην εσωτερική της αγορά, προϊόντων που συμβάλλουν στην καταστροφή δασών εκτός αυτής.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν γνωρίζουν αν τα προϊόντα που αγοράζουν συμβάλλουν στην αποψίλωση των δασών.

Συμπεριλαμβανομένων των αναντικατάστατων τροπικών δασών που είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.  Καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη έκθεση καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει το σχετικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ.
Που αφορά στην ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές έκαναν χρήση του δικαιώματος που τους παρέχει η Συνθήκη ΕΕ, για να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Χρειάζονται υποχρεωτικής φύσης μέτρα για την ανάσχεση της αποψίλωσης

Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, η πιστοποίηση από τρίτους οργανισμούς και η εμπορική σήμανση δεν κατόρθωσαν ως πρακτικές να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και καλούν την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρόταση της δεσμευτικά μέτρα. Για την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης που προκαλείται από την ΕΕ.

Που θα βασίζεται το νομικό πλαίσιο

Το νομικό πλαίσιο που ζητούν θα βασίζεται στην υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις.

Που σημαίνει ότι αυτές θα πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου των προϊόντων τους.

Για να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αποψίλωσης των δασών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους μπορούν να ιχνηλατηθούν.

Ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίζουν την προέλευση τους και να διασφαλίζουν την επιβολή των κανόνων.

Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να επιβαρύνονται όσο το δυνατόν λιγότερο. Και οι εταιρείες με μεγάλους αριθμούς προμηθευτών θα πρέπει να εστιάζουν σε όσους είναι πιο πιθανό να επιφέρουν επιβλαβείς επιπτώσεις με βάση την εκτίμηση κινδύνου.

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται και διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ προϊόντα που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τα δάση και τα οικοσυστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αναφέρεται σε σειρά μελετών. Που καταδεικνύουν ότι η απαγόρευση στην ΕΕ των προϊόντων που συνδέονται με την αποψίλωση των δασών δεν θα έχει αντίκτυπο στον όγκο και την τιμή των προϊόντων συνολικά.

Καθώς και ότι το δυνητικό επιπλέον κόστος που θα βαρύνει την αγορά θα είναι ελάχιστο. Θα ωφελήσει επίσης τις επιχειρήσεις, καθώς θα εξασφάλιζε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με την τήρηση των ίδιων προτύπων από τους ανταγωνιστές.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επέκταση και σε άλλα οικοσυστήματα

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει επίσης να επεκταθεί. Ώστε να συμπεριλάβει και άλλα οικοσυστήματα με υψηλό απόθεμα άνθρακα και πλούσια βιοποικιλότητα εκτός από τα δάση.

Όπως θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, υγροβιότοπους, τυρφώνες ή σαβάνες. Ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση της πίεσης σε αυτές τις περιοχές.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίσει τι συνιστά αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών.

Τα δάση, παγκόσμια αγαθά

Πιστεύουν επιπλέον ότι τα αρχαία και πρωτογενή δάση θα πρέπει να θεωρούνται και να προστατεύονται ως παγκόσμια κοινά αγαθά. Και ότι τα οικοσυστήματα τους θα πρέπει να αποκτήσουν νομικό καθεστώς.

Τα μέλη του ΕΚ υπογράμμισαν πως η εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικές και εκτελεστές προβλέψεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Oι οποίες θα συνάδουν με τις διεθνείς δεσμεύσεις και εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν συμπεριληφθεί πλήρως στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

“Όλοι συμφωνούν ότι τα εθελοντικά μέτρα για την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών απέτυχαν”.

Αυτό δήλωσε μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Ντελάρα Μπουρχάρντ (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

Και πρόσθεσε πως “η έγκριση της παρούσας έκθεσης μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό και δίκαιο πλαίσιο. Το οποίο θα βασίζεται στην υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ανάσχεση και την αντιστροφή της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών με μοχλό την ΕΕ”.

Η ΕΕ ευθύνεται για περίπου 10% της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών

Από το 1990 έχουν καταστραφεί 1,3 εκ. τετραγωνικά χλμ. δασών, έκταση μεγαλύτερη από τη Νότια Αφρική.

Η αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών είναι καίριας σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία «πνευμόνων πρασίνου» και τη βιώσιμη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Εκτιμάται ότι η κατανάλωση στην ΕΕ ευθύνεται για περίπου 10% της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών.

Το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο ευκάλυπτος, ο αραβόσιτος, η ξυλεία, το δέρμα και το καουτσούκ συγκαταλέγονται στους κύριους παράγοντες του φαινομένου.

Διαφήμιση