Αρχική Μεταφορές Εθνική Στρατηγική, για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου

Εθνική Στρατηγική, για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου

0
ταξίδια ποδήλατο
Διαφήμιση

Η Ελλάδα, αποκτά για πρώτη φορά Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030.

ποδηλατο στη δουλεια

Οι βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο

  • Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030.
  • Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα.
  • Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων.
  • Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά εμπορευμάτων μικρού βάρους σε μικρές αποστάσεις.
  • Η ενίσχυση του ποδηλατικού τουρισμού.
  • Η ανάδειξη του ποδηλάτου ως κατάλληλου οικονομικού μέσου για καθημερινή μετακίνηση, για άθληση και αναψυχή.
  • Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Η παροχή κινήτρων και υποστήριξη της τεχνογνωσίας. Για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο προσβλέπει στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου.

Που αποτελεί βασικό πυλώνα της βιώσιμης κινητικότητας μαζί με τη δημόσια συγκοινωνία και το περπάτημα.

Αφενός για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών, τη μείωση αέριων ρύπων και θορύβου. Και αφετέρου για την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου των πόλεων και οικισμών της χώρας.

ποδήλατο

Η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο εναρμονίζεται, με:

Οι κατευθύνσεις δράσεων που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο βασίζονται στις διεθνείς καλές πρακτικές.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης με τα συναρμόδια υπουργεία, η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο θα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.

Διαφήμιση