Αρχική Τεχνολογία EETT: Άνω των 4 εκατομμυρίων οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα

EETT: Άνω των 4 εκατομμυρίων οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα

0
Συνδέσεις
Διαφήμιση

Άνω των 4 εκατομμυρίων ανήλθαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT). Η έκθεση αφορά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και αναλυτικότερα την ανοδική συνολικά πορεία των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα, των γραμμών ΑΠΤΒ με ταυτόχρονη ανάπτυξη των προϊόντων εικονικής ευρυζωνικής πρόσβασης, των δικτύων νέας γενιάς (NGA), των ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές καθώς και του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων.

Αναφορικά με τις γραμμές σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, αυτές ανήλθαν σε 4.190.199 στο τέλος του 2019, καταγράφοντας διείσδυση 38,9% στον πληθυσμό, έναντι 36,8% στο τέλος του 2018.

Αναφορικά με την εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

Quantum internet
Quantum internet. Φωτογραφία αρχείου από sciencenews.org

Στο τέλος του 2019 οι γραμμές  xDSL μέσω ΑΠΤΒ  ανήλθαν σε 2.198.151 έναντι 2.102.398 τον Ιούνιο του 2019. Από αυτές, 160.151 γραμμές έναντι 150.714 τον Ιούνιο του 2019, παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU και 164.635 έναντι 65.639 τον Ιούνιο του 2019, ως προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης VLU.

Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε στο 48,64% έναντι 48,28% τον Ιούνιο του 2019 και 49,23% στα τέλη του 2018. Το ποσοστό των γραμμών ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε άνοδο, φθάνοντας το 3,98% έναντι 3,90% τον Ιούνιο του 2019 και 3,28% στα τέλη του 2018. Οι ευρυζωνικές γραμμές λιανικής του ΟΤΕ κινήθηκαν ανοδικά, καταλαμβάνοντας μερίδιο 47,06% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη των δικτύων νέας γενιάς (NGA) και των ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές

EETT: Άνω των 4 εκατομμυρίων οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα

Στα τέλη του 2019, οι πάροχοι είχαν προμηθευτεί 80.551 υποβρόχους (ΤοΥΒ) από τον ΟΤΕ (έναντι 36.658 τον Ιούνιο του 2019 και 12.633 στα τέλη του 2018), προκειμένου να αναπτύξουν αρχιτεκτονικές δικτύων νέας γενιάς (NGA). Παράλληλα, συνεχίστηκε η διάθεση προϊόντων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, με γραμμές που ξεπέρασαν τις 22.000.

Σχετικά με την εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

EETT: Άνω των 4 εκατομμυρίων οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα

Στα  τέλη  του  2019, η συντριπτική πλειονότητα  των  γραμμών (άνω  του  99%)  αντιστοιχεί  σε ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης άνω των 10Mbps. Οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων –από 100 Mbps και άνω- συνιστούν το 1,8% των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 1,1% τον Ιούνιο του 2019. Σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων –από 30 Mbps έως 100 Mbps-, οι οποίες συνιστούν πλέον το 26,9% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας, έναντι 22,2% τον Ιούνιο του 2019 και 18,3% στα τέλη του 2018.

Άνω των 9 εκατομμυρίων οι ενεργοί συνδρομητές κινητής ευρυζωνικότητας

internet

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στο τέλος του 2019, ανέρχεται σε 9.122.462 έναντι 8.946.477 τον Ιούνιο του 2019 και 8.563.326 στο τέλος του 2018, με πληθυσμιακή διείσδυση 85%. Από αυτούς, οι 7.855.101 (έναντι 7.697.958 τον Ιούνιο του 2019 και 7.504.307 στο τέλος του 2018) είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαφήμιση