Αρχική COVID-19 COVID-19: Σε ΦΕΚ οι κανόνες τήρησης αποστάσεων στους χώρους συνάθροισης

COVID-19: Σε ΦΕΚ οι κανόνες τήρησης αποστάσεων στους χώρους συνάθροισης

0
Κορονοϊός COVID-19
Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ #2168) οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Κορωνοϊός
(EUROKINISSI)

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Τα πρόστιμα

Κορωνοϊός

Οι αρμόδιες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων.

Το ΦΕΚ

Κορωνοϊός
(EUROKINISSI)

Το ΦΕΚ περιλαμβάνει πλήρως ανεπτυγμένους πίνακες με τις αποστάσεις και τα τετραγωνικά ανά κατηγορία επιχείρησης ή δημόσιου χώρους με πίνακες για τις κυρώσεις και σχεδιαγράμματα. Μεταξύ άλλων αναφέρει τους κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων όπως: Λιανικό Εμπόριο, Υγειονομικού ενδιαφέροντος, κινηματογράφοι – λεπτομερώς για τα τετραγωνικά και με πίνακες.

Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές, οι φορείς λειτουργίας τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, με κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της αγοράς θεωρείται παράνομη.

Παραβάσεις κανόνων-κυρώσεις

MUKONOSSSS ARTHROU

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους κανόνες ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Δείτε ΕΔΩ όλο το ΦΕΚ με τους πίνακες και τα παραρτήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here