Αρχική Επιλεγμένα Οδικός Χάρτης για την Κυκλική Οικονομία

Οδικός Χάρτης για την Κυκλική Οικονομία

1
Κυκλική Οικονομία

Τις διαδικασίες κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα ενός Οδικού Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία καθώς και του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης, περιέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Καθηγητή Κωνσταντίνος Αραβώσης κατά τη 2η τακτική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας.

Επίσης, ενημέρωσε για την επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Βιομηχανική Συμβίωση

σκουπίδια ΑΣΑ

Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο ανέπτυξαν τις απόψεις τους και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων προτάσεις για την κατάρτιση Σχεδίου Βιομηχανικής Συμβίωσης, την επεξεργασία μέτρων τόνωσης της αγοράς δευτερογενών υλικών, τη σύνδεση κλιματικής αλλαγής και κυκλικής οικονομίας και την υιοθέτηση κριτηρίων κυκλικότητας σε προϊόντα και εργασίες.

Ειδικότερα, συζητήθηκε η εστίαση σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων (όπως Πλαστικά, Τρόφιμα, Βιοαπόβλητα, Ιματισμός) και τομείς (Νησιά, Τουρισμός), η επεξεργασία σειράς θεσμικών ρυθμίσεων για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων, την αξιοποίηση της ιλύος (λάσπης από τα λύματα), την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού των Βιολογικών Καθαρισμών, καθώς και οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας

Κυκλική Οικονομία

Τέλος, αποφασίστηκε η δημιουργία υποστηρικτικών επιμέρους ομάδων εργασίας, όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των άμεσα εμπλεκομένων φορέων και πραγματοποίηση επιμέρους θεματικών συσκέψεων, για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας. Μέρος του αντικειμένου εργασίας των ομάδων αυτών θα είναι τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, οι δείκτες παρακολούθησης, οι πρωτοβουλίες ενημέρωσης, οι εξειδικευμένες κλαδικές πολιτικές, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κυκλικής Οικονομίας για παρακολούθηση της πορείας της.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ένα πραγματικό βήμα για το Αύριο των επόμενων είναι η εισήγηση του κυρίου Κωνσταντίνου Αραβώση , ελπίζω μην μείνουμε στον σχεδιασμό , υπάρχουν πολλά εφαρμόσιμα σημεία σε επίπεδο ανάγνωσης .
    Χαιρετίζουμε από την πλευρά μας ως φορέας της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας , που
    διαχειριζόμαστε προβλήματα της κυκλικής οικονομίας την προσπάθεια του κυρίου καθηγητή, προσφερόμαστε να συνεισφέρουμε την εμπειρία μας στις ομάδες εργασίας του Παρατηρητηρίου της Κυκλικής Οικονομίας.
    I.R.Hellas social coop
    Διονύσης Κορσιάνος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here