Αρχική Ανακύκλωση Οι δήμοι καλούνται να υποβάλλουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

Οι δήμοι καλούνται να υποβάλλουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

0
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΘΗΝΑ
Διαφήμιση

Πρόσκληση για την επικαιροποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, έβγαλε η Περιφέρεια Αττικής καλώντας τους δήμους να υποβάλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά δήμο ορίστηκε στα 20.000 ευρώ.

Στόχος #1: Επικαιροποίηση

σκουπίδια Ήπειρος

Πρώτος στόχος είναι η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:

  • Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  • Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
  • Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  • Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
  • Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
  • Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.)

Στόχος #2: Βιοαπόβλητα

σκουπίδια

Δεύτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:

  • Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
  • Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
  • Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των Τοπικών Σχεδίων, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής – Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here