Αρχική Επιλεγμένα Χρηματοδότηση στους δήμους για καταφύγια αδέσποτων

Χρηματοδότηση στους δήμους για καταφύγια αδέσποτων

0
Αδέσποτα σκυλιά
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Διαφήμιση

Οι προθεσμίες

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 31/12/2019 ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ (τροποποιημένος από 20 σε 15 εκατ. ευρώ).

Η χρηματοδότηση

Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
  • Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων το παραπάνω ποσό της χρηματοδότησης δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησης του ποσού και την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πολλαπλασιαζόμενο με το πλήθος των Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Σύνδεσμο.
  • Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
  • Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here