Αρχική Επιλεγμένα Έκκληση των ΜΚΟ για την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Έκκληση των ΜΚΟ για την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

0
προστατευόμενες περιοχές
Διαφήμιση

Να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για την ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης, καλούν από κοινού τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στόχος όλων, επισημαίνουν, πρέπει να είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας και συνεκτικότητας του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων σε όλη τη χώρα και βέβαια η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κεφάλαιο εθνικής σημασίας

natura20000 620x420

“Οι προστατευόμενες περιοχές είναι αναντικατάστατο φυσικό κεφάλαιο εθνικής σημασίας. Η αποτελεσματική προστασία και διοίκησή τους απαιτεί τη διαμόρφωση και λειτουργία ενός συστήματος που θα ανταποκρίνεται με επιστημονική επάρκεια και συμμετοχικότητα στις ανάγκες διατήρησης των προστατευτέων στοιχείων και στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περιοχής”, σημειώνουν.

Ειδικά για τις περιοχές Natura 2000 οι οργανώσεις τονίζουν ότι πρόκειται για οικοσυστήματα ενωσιακής και εθνικής σημασίας που χρήζουν στιβαρού κεντρικού συντονισμού και εποπτείας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού εθνικού συστήματος που θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ και για τα άγρια πουλιά 2009/147/ΕΚ.

Συμμετοχικό μοντέλο

Natura 2000 Award 2018

Οι οργανώσεις τίθενται υπέρ της διατήρησης των φορέων διαχείρισης καθότι αποτελούν το μόνο “ρεαλιστικό και δοκιμασμένο σχήμα διοίκησης για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας”, το οποίο μετά από 20 χρόνια λειτουργίας έχει συμβάλει στην εμπέδωση της ανάγκης προστασίας του δικτύου Natura 2000. Επιπλέον, το χαρακτηρίζουν ως ένα συμμετοχικό μοντέλο διαχείρισης που έχει κάνει αξιόλογα βήματα για την εξασφάλιση της συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών προς την επίτευξη ευρύτερων, εθνικών και διεθνών περιβαλλοντικών στόχων.

Ειδικά στην παρούσα στιγμή, με δεδομένες τις μεγάλες εκκρεμότητες της χώρας στο κεφάλαιο της υλοποίησης των εθνικών δεσμεύσεων έναντι του δικαίου της ΕΕ για το Δίκτυο Natura 2000, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων, κεντρικού κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, για τη σωστή ανάπτυξη του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και την ενίσχυση και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων διαχείρισης.

Οι Φορείς Διαχείρισης

natura1

Οι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι προβλέφθηκαν για πρώτη φορά στον ν. 2742/1999 και καθιερώθηκαν ως αποκλειστικό σχήμα διοίκησης των περιοχών Natura 2000 με τον ν. 4519/2018, αφενός έχουν μια πορεία συνεχώς βελτιούμενης συνεισφοράς, αφετέρου με το ισχύον νομικό πλαίσιο έχουν μια πλειάδα αρμοδιοτήτων που αν εφαρμόζονταν θα συνέβαλαν στην αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας.

Απουσία πολιτικής στήριξης

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το στοιχείο που διαχρονικά υπέσκαπτε τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών, και ιδιαίτερα των φορέων διαχείρισης, ήταν η εμφανής απουσία κεντρικής πολιτικής στήριξης. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η αποτελεσματική διαχείριση των προστατευτέων στοιχείων και η αντιμετώπιση των συχνά πολύ σοβαρών παραβιάσεων των θεσμικών μέτρων προστασίας αντιμετώπισε ισχυρές αντιστάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση, που με τη σειρά της δεχόταν αντίστοιχες πιέσεις από τοπικούς φορείς.

Ο ρόλος του ΥΠΕΝ

Οι οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

 • Να ηγηθεί με την επιβεβλημένη από την κρίσιμη παρούσα συγκυρία αποφασιστικότητα και να στηρίξει έμπρακτα τους φορείς διαχείρισης.
 • Να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συντονίσει κεντρικά το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, μέσα από τη σύσταση διοικητικής μονάδας που θα αναλάβει την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης.
 • Να φροντίσει ώστε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των φ.δ. και η τοπική συμμετοχή με τη σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών για την ενσωμάτωση συμμετοχικών σχημάτων.

Τέλος δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους για συμβολή σε κάθε θετική προσπάθεια στήριξης του συστήματος προστατευόμενων περιοχών.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις

 1. ΑΝΙΜΑ
 2. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
 3. ΑΡΧΕΛΩΝ
 4. Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 6. Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
 7. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 8. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
 9. ΚΑΛΛΙΣΤΩ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
 10. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
 11. Greenpeace – Ελληνικό Γραφείο
 12. MEDASSET
 13. WWF Ελλάς

 

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here