Αρχική Περιβάλλον Σύμβαση για τη μελέτη δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας

Σύμβαση για τη μελέτη δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας

0
ΧΥΤΥ
Διαφήμιση

Τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας», ύψους 477.144,74 €, υπέγραψαν ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας με τον Ανάδοχο του έργου, την ένωση εταιρειών ΕΠΤΑ Α.Ε., ENVIROPLAN Α.Ε., HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ και ENVIC ΕΠΕ.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα στάδια της μελέτης

Το σύνολο της μελέτης διαχωρίζεται στα ακόλουθα στάδια:

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Τοπογραφική Μελέτη
  • Γεωλογική Μελέτη
  • Γεωτεχνική Μελέτη
  • Οριστική Μελέτη
  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • ΣΑΥ
  • ΦΑΥ

«Αφήνουμε στην επόμενη διοίκηση μία σημαντική παρακαταθήκη στον νευραλγικής σημασίας τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας Σπύρος Ασπιώτης.
Οι μελέτες ωρίμανσης για τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ Κέρκυρας, ως συνοδό έργο για την ΟΕΔΑ Κέρκυρας, αφορούν όλα τα στάδια από τη χωροθέτηση μέχρι και την κατασκευή του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κέρκυρα, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους 10 – 12 μήνες».

Όπως επισήμανε ο νέος ΧΥΤΥ θα έχει διάρκεια ζωής 10 – 15 χρόνια.

Διαφήμιση