Αρχική Ανακύκλωση ΟΕΑ: Ερωτήματα προς υποψήφιους περιφερειάρχες και δήμαρχους για τη διαχείριση απορριμμάτων

ΟΕΑ: Ερωτήματα προς υποψήφιους περιφερειάρχες και δήμαρχους για τη διαχείριση απορριμμάτων

0
ανακυκλωση
Διαφήμιση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) θεωρεί ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα στις Περιφέρειες και στους δήμους της χώρας. Σε αυτό φαίνεται να συμφωνεί και συντριπτικά μεγάλο μέρος των πολιτών που θεωρεί τη διαχείριση των απορριμμάτων ως το πιο κρίσιμο έργο της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Η ΟΕΑ θεωρεί ιδιαίτερης σημασίας στο δημόσιο διάλογο για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές την αποτύπωση των θέσεων των υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων σε κάποια κρίσιμα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση και γι’ αυτό τους καλεί να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Οι απαντήσεις των υποψηφίων θα αναρτώνται -σε συνεχή ροή πριν τις εκλογές- στην ιστοσελίδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, καθώς και στην ιστοσελίδα του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ.

Μετά τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, στην προγραμματιζόμενη ημερίδα του ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ στις 4 Ιουλίου 2019 θα γίνει μία συνολική αποτίμηση των θέσεων και απόψεων των υποψηφίων στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, το οποίο μπορείτε να δείτε και ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: Σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λασκαρίδη για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης

reuse recycle reduce crossword 1

Πρόληψη Αποβλήτων

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες: Με δεδομένο το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων, δεσμεύεστε ότι μέσα στην θητεία σας θα εκπονήσετε ένα Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων για την Περιφέρειά σας με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικούς στόχους; Οι νυν Περιφερειάρχες θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν, επιπλέον, γιατί δεν το έκαναν στη θητεία τους που ολοκληρώνεται;

Υποψήφιοι δήμαρχοι: Δεσμεύεστε ότι μέσα στην θητεία σας θα εκπονήσετε και θα ξεκινήσετε να υλοποιείτε ένα Δημοτικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, δυνατότητες και προτεραιότητες του δήμου σας; Οι νυν Δήμαρχοι θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν, επιπλέον, γιατί δεν το έκαναν στη θητεία τους που ολοκληρώνεται;

Καφέ κάδος οργανικών αποβλήτων

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες: Τι χρηματοδοτικά εργαλεία, πόσους πόρους και τι κίνητρα σχεδιάζετε να αξιοποιήσει η Περιφέρειά σας για την τοποθέτηση παντού του καφέ κάδου οργανικών αποβλήτων; Τι χρονοδιαγράμματα και τι στόχους έχετε θέσει; Οι νυν Περιφερειάρχες θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν, επιπλέον, τι έκαναν για τον καφέ κάδο στην θητεία τους που ολοκληρώνεται;

Υποψήφιοι δήμαρχοι: Συμφωνείτε με τη χωριστή συλλογή των οργανικών υλικών; Εάν ΝΑΙ, προτίθεστε να προχωρήσετε στο σχεδιασμό και άμεση τοποθέτηση καφέ κάδων, με τρόπο ώστε να διευκολύνονται όλοι οι δημότες και να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των οργανικών αποβλήτων; Οι νυν Δήμαρχοι θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν, επιπλέον, γιατί δεν το δρομολόγησαν στη θητεία τους που ολοκληρώνεται;

recycle 57136 960 720

Ανακύκλωση

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες: Πως σχεδιάζετε να βοηθήσετε τους δήμους της Περιφέρειάς σας για να επιτύχει όλη η Περιφέρεια τους στόχους της νέας Οδηγίας για την Κυκλική Οικονομία (Οδηγία 851/2018/ΕΕ); Αναφέρετε, συνοπτικά, τους βασικούς τομείς που θα αναλάβετε πρωτοβουλίες.

Υποψήφιοι δήμαρχοι: Πως σχεδιάζετε να οργανώσετε τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των ανακυκλώσιμων υλικών για να πετύχετε τους στόχους της νέας Οδηγίας για την Κυκλική Οικονομία (Οδηγία 851/2018/ΕΕ); Αναφέρετε, συνοπτικά, τους βασικούς τομείς που θα αναλάβετε πρωτοβουλίες, τους ποσοτικούς στόχους και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα δράσης.

ανακύκλωση

Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ)

Υποψήφιοι δήμαρχοι: Δεσμεύεστε ότι θα σχεδιάσετε και θα δρομολογήσετε μέσα στην επόμενη θητεία σας κάποιο σχήμα «Πληρώνω Όσο Πετάω» στο δήμο σας για τη χρέωση των δημοτικών τελών καθαριότητας των νοικοκυριών σε συνάρτηση με την παραγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων τους;

Χωροθέτηση αναγκαίων καινοτόμων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι: Θα συναινέσετε και θα συμβάλλετε στην απαραίτητη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, Πράσινων Σημείων, Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης, Επισκευής & Μεταπώλησης Προϊόντων Β’ Χέρι στην Περιφέρεια ή στο δήμο σας;

ανακύκλωση

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι: Με δεδομένο ότι η Πόρτα – Πόρτα ενημέρωση έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότερη δράση για την αλλαγή της συμπεριφοράς των δημοτών, δεσμεύεστε ότι μέσα στην θητεία σας θα υλοποιήσετε και συστηματικές δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης Πόρτα – Πόρτα των πολιτών, καθώς και άλλους τρόπους ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, όπως σχετικές παρουσιάσεις στα σχολεία και άλλες επικοινωνιακές δράσεις, ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι Δημοτικοί, Περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί στόχοι;

Θερμική επεξεργασία

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι: Μετά την ολοκλήρωση τα επόμενα έτη και των Μονάδων Επεξεργασίας στη χώρα μας εκτιμάται ότι, με τους νέους Ευρωπαϊκούς στόχους της Κυκλικής Οικονομίας και της πολιτικής για τα πλαστικά, οι παραγόμενες διαχρονικά ποσότητες RDF θα πρέπει να μειώνονται και αυτό είναι επιθυμητό.

Με αυτό σαν δεδομένο, οι σημερινές και μελλοντικές (διαχρονικά μειούμενες) ποσότητες υπολειμμάτων επεξεργασίας (RDF), που ενδεχομένως θα παράγονται στην Ελλάδα από Μονάδες Επεξεργασίας, μπορούν είτε να διατεθούν σε νέες μονάδες Θερμικής Επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση κ.α.), που θα πρέπει να κατασκευασθούν, είτε να αξιοποιηθούν σε υπάρχουσες τσιμεντοβιομηχανίες για χρήση εναλλακτικού καυσίμου υποκαθιστώντας Pet Coke (βρώμικο κάρβουνο).

Η επιλογή για τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ δεν υπάρχει λόγω του κατώτατου ορίου διάθεσης σε ΧΥΤΥ που έθεσε η ΕΕ. Με βάση αυτήν την εικόνα, ποια είναι η θέση σας στην περίπτωση που τεθεί θέμα δημιουργίας νέας μονάδας Θερμικής επεξεργασίας στην Περιφέρειά σας για την τελική διάθεση του RDF;

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους και να απαντούν ΕΔΩ

anakyklosi recycle green earth

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here