Αρχική Ομαδική έκθεση ζωγραφικής «Liberte» (photo) Δαμιανίδου Βερονίκη, Des ailes , 90x50cm, Μικτή τεχνική σε πανί,

Δαμιανίδου Βερονίκη, Des ailes , 90x50cm, Μικτή τεχνική σε πανί,

έκθεση
Βούρος Γιώργος
Ευθυμιάδη Αγγέλα, Ρόδο Ελευθερίας

Βίντεο