Αρχική Ενέργεια ΔΕΣΦΑ: Σε λειτουργία το Βάθρο Εξισορρόπησης και το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών

ΔΕΣΦΑ: Σε λειτουργία το Βάθρο Εξισορρόπησης και το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών

0
desfa ktirio logotupo

Από την 1η Ιουλίου 2018, το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου διαθέτει ένα πλήρως λειτουργικό Βάθρο Εξισορρόπησης (Balancing Platform), καθώς και ένα Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (Virtual Trading Point).

Πρόκειται για εξελίξεις που συντελούν στη βελτιστοποίηση των συνθηκών προμήθειας αερίου, περιλαμβανομένων των τιμών, με όφελος για τον τελικό καταναλωτή.

Για την ενεργοποίησή τους, είχε προηγηθεί η έγκριση μιας σειράς σχετικών εισηγήσεων του ΔΕΣΦΑ (τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, νέα Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου) από τη ΡΑΕ, καθώς και η ανάπτυξη των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων.

Μέσω του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform), το οποίο αναπτύχθηκε από τον ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Διαχειριστής θα μπορεί πλέον να αγοράζει και να πωλεί τις ποσότητες αερίου που απαιτούνται για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς μέσω δημοπρασιών.

Οι ημερήσιες τιμές αναφοράς για την αγορά και πώληση αερίου διαμορφώνονται πλέον με βάση τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών και του Διαχειριστή στο Βάθρο Εξισορρόπησης.

Ταυτόχρονα, με την ενεργοποίηση του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών (Virtual Trading Point),  προσφέρεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά και εμπόρων που δεν έχουν ως αντικείμενο τη φυσική διακίνηση αερίου, καθώς επιτρέπεται πλέον η διενέργεια συναλλαγών ποσοτήτων αερίου, χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης δέσμευσης δυναμικότητας σε φυσικά σημεία εισόδου/εξόδου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και, ιδίως του Βάθρου Εξισορρόπησης, τίθενται σε ισχύ όλα τα Ενδιάμεσα Μέτρα που εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης.

Παράλληλα, γίνεται το πρώτο και το πλέον καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς αερίου, σύμφωνα με τις επιταγές του Gas Target Model, αλλά και για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του ΔΕΣΦΑ για τη δημιουργία ενός ελληνικού κόμβου εμπορίας αερίου περιφερειακής εμβέλειας (regional gas hub).

Επόμενο βήμα αποτελεί η λειτουργία ενός Βάθρου Εμπορίας (Trading Platform), όπου θα πραγματοποιούνται ανώνυμες συναλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά αερίου, οι οποίες και θα διαμορφώνουν τις οριακές τιμές αγοράς και πώλησης αερίου.

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει στη νεοϊδρυθείσα εταιρία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. με την οποία και θα συνεργαστεί για την υλοποίηση και του τελευταίου αυτού σταδίου για την ανάπτυξη της χονδρεμπορικής αγοράς.

Διαφήμιση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here